Exploitatieadvies

Huisvesting kan rendabel zijn

De kosten van een gebouw zijn over de gehele levensduur hoger dan de eenmalige nieuwbouwkosten. Daar had u waarschijnlijk nog niet zo bij stil gestaan. Het is nooit te laat om uw exploitatiekosten onder de loep te nemen.

Het is natuurlijk wel zo dat hoe eerder u hierover nadenkt, hoe rendabeler u uw huisvesting kunt exploiteren

Goede momenten voor zo’n exploitatieadvies zijn:
- tijdens de initiatieffase
- bij het opstellen van het Programma van Eisen
- tijdens de ontwerpfase

Maar u kunt ons ook om exploitatieadvies vragen wanneer u al gehuisvest bent. U kunt dan uw nieuwe inzichten omtrent de exploitatielasten alsnog meenemen in uw besluitvorming.

Jean-Marc Vloemans

Wilt u exploitatieadvies?

Neem dan contact op met Jean-Marc Vloemans, (073) 6 409 465