Menu

Exploitatieadvies

Exploitatiekosten van uw school, kantoor of zorggebouw zo laag mogelijk

De levensduurkosten van een gebouw zijn over de gehele gebruiksperiode hoger dan de eenmalige nieuwbouwkosten. Een vraag die wij regelmatig krijgen in de initiatieffase en voorbereidingsfase van een nieuwbouw- of renovatieproject is: ‘Wat zijn de (financiële) consequenties van de door ons gewenste functionaliteit, kwaliteit en omvang voor de nieuwe huisvesting in de exploitatiefase?’ Wij adviseren u graag bij al dit soort vragen.

Het is wel zo dat hoe eerder u hierover nadenkt, hoe meer invloed u op de toekomstige exploitatiekosten krijgt

Het budgetteren en calculeren van de bouw- en investeringskosten in alle stadia hoort onlosmakelijk bij het neerzetten van een gezonde financiële basis van uw nieuwe of bestaande huisvesting. Wij bieden u ook inzicht in de financiële consequenties van een bouw- of renovatieplan voor de toekomstige exploitatie, met behulp van de ‘life cycle cost benadering’. Hierin worden de kosten en baten op het vlak van levensduur, onderhoud en energie tegen elkaar afgewogen.

Op basis van onze ruime ervaring kunnen wij u in een vroegtijdig stadium - na haalbaarheidsstudie of Programma van Eisen - al financiële zekerheid bieden. 

Verduurzamen vastgoed: een zorg of zegen voor de exploitatie van uw huisvesting?

Het optimaliseren van de exploitatiekosten biedt vaak ook de mogelijkheid om duurzaamheidsambities te realiseren. Samen met u kunnen we ook uw duurzaamheidsambities waarmaken. Aan de hand van een gebouwscan brengen wij de realistische verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen van het gebouw in kaart. Met dit inzicht bekijken we op welke wijze, met een minimale kapitaalvernietiging, uw doel bereikt kan worden. Deze maatregelen kunt u dan opnemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wanneer u niet de beschikking heeft over een MJOP, dan kunnen we dat voor u opstellen.

Wij zijn actief in de markten onderwijs, zorggemeenten en kantoren en bedrijfshuisvesting.

Jean-Marc Vloemans

Wilt u exploitatieadvies?

Neem dan contact op met Jean-Marc Vloemans, (073) 6 409 465