Menu

Programma van Eisen

Een essentieel stuk

Heeft u te maken met een huisvestingsvraagstuk, dan wordt u geconfronteerd met talloze deelvragen. Hoeveel werkplekken zijn er nodig en hoe groot moeten ze zijn? Wat is een prettige indeling voor de gebruikers? Welke voorzieningen zijn wenselijk?

Misschien vindt u het lastig om duidelijk op een rij te krijgen welke wensen u heeft voor een gebouw, en welke eisen u stelt. Toch heeft u al die informatie nodig om een Programma van Eisen op te stellen. Daarin komt alles bij elkaar; het vormt de basis voor alle volgende stappen in het proces van het realiseren van huisvesting.

We helpen u bij het stellen van de relevante vragen. En bij het definiëren van de antwoorden. Onze ervaring en expertise maakt dat we precies weten waarop te letten. Daarna vertalen we de input naar een overzichtelijk ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen.

Meerdere gebruikers

Vroeg beginnen met deze inventarisatie is essentieel, zeker wanneer het de ontwikkeling van husvesting voor meerdere gebruikers betreft. Alle partijen moeten immers met het Programma van Eisen uit de voeten kunnen. Dat kan veel onenigheid verderop in het proces voorkomen.

Slimme aanpak

Huisvestingsprojecten, zeker complexe, vereisen oplettendheid en een slimme aanpak om de kwaliteit gedurende het hele traject te kunnen beheersen. Onze HEVO Prestatiemanager biedt zo’n slimme aanpak. Deze software is het hulpmiddel bij uitstek om in eerste instantie de kwaliteit te definiëren, daarna de aanbesteding te begeleiden en vervolgens de kwaliteit te blijven beheersen.

Linda Kröse

Vraag de expert!

Neem contact op met Linda Kröse, telefoon (073) 6409 409