Menu

Strategisch vastgoedplan

Een strategisch vastgoedplan is een op maat gemaakt plan dat aansluit op uw meerjarenstrategie en alle marktontwikkelingen. Het strategisch vastgoedplan bepaalt c.q. verwoordt de koers van uw vastgoed en geeft duidelijkheid over de daarmee samenhangende besluitvorming voor de lange termijn.

U krijgt inzicht hoe u invulling kunt geven aan toekomstbestendig en duurzaam vastgoed; vanuit uw visie op zorg of onderwijs, op basis van analyses van uw huidige huisvesting en de marktontwikkelingen in uw werkgebied. Op hoofdlijnen zijn de ontwikkelingen in de zorg het langer thuis blijven wonen en het scheiden van wonen en zorg en in het onderwijs heeft men bijvoorbeeld te maken met krimp en leegstand. In de sport speelt clustering en multifunctioneel gebruik van sportcomplexen en in het bedrijfsleven spelen reorganisaties en Het Nieuwe Werken.

Het strategisch vastgoedplan geeft een helder inzicht in de strategische uitgangspunten waarop het vastgoed wordt gemanaged om een optimale balans te behouden tussen ‘de vraag naar’ en ‘het aanbod van’ vastgoed. De financiële basis is helder zodat u de benodigde investeringen zelf kunt doen of samen met een (financiële) partner om de strategie te realiseren. Tevens krijgt u inzicht in het strategisch onderhoudsplan behorende bij de vastgoedstrategie, toekomstscenario’s en beschikbare onderhoudsbudgetten.

Uw vastgoed afstemmen op toekomstige ontwikkelingen betekent ‘weten wat uw klant wil’, ‘wat de overheid doet’ en ‘hoe de vraag zich ontwikkelt’.

Peter Woerdeman

Bent u geïnteresseerd in een goede strategie voor uw vastgoed?

Neem contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6409 409