Strategisch vastgoedplan

Een toekomstplan voor uw huisvesting

Ontwikkelingen in de markt maken dat het verstandig is een strategisch vestgoedplan op te stellen. Zo speelt in de zorg de scheiding van wonen en zorg en in het onderwijs heeft men bijvoorbeeld te maken met krimp en leegstand. In de sport speelt clustering en multifunctioneel gebruik van sportcomplexen en in het bedrijfsleven spelen fusies en reorganisaties.

Hoe ziet uw huisvestingssituatie eruit over tien tot vijftien jaar? Wat wilt u en wat is realistisch? Met een strategisch vastgoedplan krijgt u hierin inzicht. Ook de weg die u moet bewandelen om daar te komen leest u in dit plan.

Wij zorgen ervoor dat het strategisch vastgoedplan aansluit bij het primaire proces van uw organisatie en bij de algemene visie en strategie. Daarom starten we dit adviestraject met een uitgebreide werksessie om inzicht te krijgen in deze onderwerpen.

Bedenk daarbij dat een goed vastgoedplan een levend document is dat in een meerjaren perspectief past; een keer in de vier á vijf jaar moet het worden bijgesteld.

Peter Woerdeman

Bent u geïnteresseerd in een goede strategie voor uw vastgoed?

Neem contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6409 409