Exploitatieadvies

De levensduurkosten van een gebouw zijn over de gehele gebruiksperiode hoger dan de eenmalige nieuwbouwkosten. Een vraag die wij regelmatig krijgen in de initiatieffase en voorbereidingsfase van een nieuwbouw- of renovatieproject is: ‘Wat zijn de (financiële) consequenties van de door ons gewenste functionaliteit, kwaliteit en omvang voor de nieuwe huisvesting in de exploitatiefase?’.

Zijn de onderhouds- en energiekosten van mijn gebouwen (te) hoog en hoe verhouden deze zich ten opzichte van andere gebouwen? Kan ik de exploitatiekosten verlagen en zijn hieraan kosten verbonden? Is er alleen invloed op deze kosten bij nieuwbouw of ook bij renovatie of verbouw? Wij adviseren u graag bij al dit soort vragen om de exploitatiekosten van uw school, kantoor of zorggebouw zo laag mogelijk te houden. Hoe eerder u hierover nadenkt, hoe meer invloed u op de toekomstige exploitatiekosten krijgt.

Gezonde financiële basis

Het budgetteren en calculeren van de bouw- en investeringskosten in alle stadia hoort onlosmakelijk bij het neerzetten van een gezonde financiële basis van uw nieuwe of bestaande huisvesting. HEVO biedt u ook inzicht in de financiële consequenties van een bouw- of renovatieplan voor de toekomstige exploitatie, met behulp van de ‘life cycle cost benadering’. Hierin worden de kosten en baten op het vlak van levensduur, onderhoud en energie tegen elkaar afgewogen. Op basis van onze ruime ervaring kunnen wij u in een vroegtijdig stadium - na een haalbaarheidsstudie of Programma van Eisen - al financiële zekerheid bieden. 

Verduurzamen vastgoed

Het optimaliseren van de exploitatiekosten biedt vaak ook de mogelijkheid om duurzaamheids­ambities te realiseren. Samen met u kunnen we ook uw duurzaamheidsambities waarmaken. Aan de hand van een gebouwscan brengen wij de realistische verduurzamings- en onderhoudsmaatregelen van het gebouw in kaart. Met dit inzicht bekijken we op welke wijze, met een minimale kapitaal­vernietiging, uw doel bereikt kan worden. Deze maatregelen kunt u dan opnemen in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Wanneer u niet de beschikking heeft over een MJOP, dan kunnen we dat voor u opstellen.

Markten

Wij zijn actief in de markten kantoren, bedrijfshuisvesting, onderwijs, sport en cultuur, gemeenten, zorg en wonen, multifunctionele accommodaties

Ook interessant

Meer weten over exploitatieadvies?

Neem dan contact op met:

Bel me terug