# # #

Nieuwbouw Voorbij Funderingstechniek Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw werkplaats voor staal- en laswerk én een kantoor

Kenmerkend

Veiligheid, Kwaliteit en Gezondheid zijn de uitgangspunten

Opdrachtgever
TBI Bedrijfspanden B.V.

Gebruiker
Voorbij Funderingstechniek Amsterdam

Rol HEVO
Proces- en bouwmanagement

Brutovloeroppervlak
1.950 m² bvo

Bouwkundig aannemer
Bouwbedrijf Vrolijk

E- en W-installateur
Barth Installatietechniek

Om te zorgen voor een veilige én vooral gezonde werkomgeving voor het laspersoneel, is veel aandacht geschonken aan ventilatie én licht (kunst én natuurlijk).

Sinds 2016 huurde Voorbij Funderingstechniek 1.007 m² van een hal voor staal- en laswerken. De rest van de bedrijfshal wordt gehuurd door zusterbedrijf Voorbij Prefab (VP). Door de enorme groei van VP was er op korte termijn behoefte aan meer bedrijfsruimte. Gezien de positie van de bestaande bedrijfshal was het efficiënter dat VP deze bedrijfshal volledig ging huren en er een nieuwe bedrijfsruimte zou worden gerealiseerd op het terrein in Amsterdam ten behoeve van las- en constructiewerken van Voorbij Funderingstechniek (VFT). 

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Deze nieuwe bedrijfshal is gesitueerd tegen de Technische Dienst-hal van VFT, zodat ook het een en ander geïntegreerd kon worden wat betreft werkzaamheden. De nieuwe hal omvat 1.950 m² bvo en huisvest de werkplaats voor staal- en laswerk én een kantoor. Deze ontwikkeling bevordert ook de veiligheid doordat lange, zware, stalen damwanden, buizen of balken niet meer over het terrein getransporteerd hoeven te worden.

Wij hebben namens TBI Bedrijfspanden het projectmanagement verzorgd. Tijdens het voortraject was procesbegeleiding een belangrijke rol die wij vervulden om, in samenwerking met alle betrokken partijen en leveranciers, tot een goede projectdefinitie te komen die de volledige scope dekte. In het uitvoeringstraject hebben wij ons vooral gericht op kwaliteitscontrole, het beperken van risico’s en sturing op budget en planning.

Toegevoegde waarde HEVO

  • Grondige analyse van zowel rationele aspecten (kosten, functionaliteit, ruimtegebruik, duurzaamheid) als ‘emotionele’ aspecten (monumentale waarde) van de huisvesting.
  • Toetsing en controle van tekeningen, begrotingen en overige documenten vanuit aannemers.
  • Sturing op budget, risico’s, planning, informatie en organisatie.
  • Begeleiding bij contractvorming.

Duurzaam

Het gehele dak van de nieuwe lashal is voorbereid op de toepassing van zonnepanelen.

# # # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug