#

Revius Lyceum
Doorn

Lees meer
Locatie
Doorn
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw lyceum voor voortgezet onderwijs (mavo, havo, vwo en gymnasium)

Kenmerkend

Duurzaam en energiezuinig lyceum in een prachtige bosrijke omgeving

Opdrachtgever
CVO Groep Zeist

Gebruiker
Revius Lyceum Doorn

Rol HEVO
Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
8.600 m² (inclusief 1.400 m² sport)

Oplevering
Medio 2017

Architect
Spring en i.s.m. Moederscheim-Moonen Rotterdam

Als ik wéér ga bouwen bel ik eerst Winifred (HEVO), dat is in ieder geval goed! Rector Ilse van Eekelen tijdens de opening van de nieuwbouw

De huisvesting van het Revius Lyceum was verouderd, de exploitatie van het gebouw was erg lastig en de functionaliteit was niet meer van deze tijd. Het Revius Lyceum wilde een compact gebouw dat goed te exploiteren is en duurzaam is. Een inspirerende leeromgeving met alle leerpleinen aan de gevel gesitueerd, veel daglicht en zicht naar buiten om in contact te blijven met de prachtige bosrijke omgeving.

leerlingen_revius_doorn.jpg

Het Revius Lyceum in Doorn is een open christelijke school voor voortgezet onderwijs met de opleidingsrichtingen mavo, havo, (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium. De nieuwbouw biedt onderwijs aan circa 1.250 leerlingen.

Wij zijn door het schoolbestuur geselecteerd voor het projectmanagement om het project vanaf de definitiefase tot en met de oplevering te begeleiden. Ook hebben wij de selectie van de architect verzorgd, alsmede de aanbesteding van de uitvoerende partijen. Wij hebben tevens advies uitgebracht op het gebied van fasering, sloop en aanpassing terrein (waar ook waterinfiltratie speelde).

Duurzaam en onderhoudsvriendelijk

Duurzaamheid en energiezuinige maatregelen waren belangrijk. Er zijn slimme concepten bedacht en geïntegreerd die een optimale prestatie van het gebouw mogelijk maken. Het is een Frisse School klasse B geworden met een GPR-score van 8,3. Dat heeft mede geresulteerd in een gebouw met een prettig binnenklimaat. In ieder leslokaal kunnen de temperatuur en de ventilatie individueel geregeld worden. Er is een warmtepompsysteem met buitenlucht als energiebron en een energiezuinige verlichtingsinstallatie met daglichtafhankelijke regeling en keuzes in de toe te passen lichtkleur om voor elk gebruik het juiste licht te kunnen voorzien. Ook is het gebouw aan de buitenzijde volledig voorzien van onderhoudsvriendelijke materialen.

Compacte opzet creëert ruimte

De basis van de school is een eenduidig rechthoekig compact gebouw in drie lagen. Dat is de waarborg voor korte lijnen, veel ruimte, een dynamische ruimtewerking en een economische opzet. De leerpleinen liggen met grote openheid aan de gevel en de lokalen hebben dezelfde openheid naar het plein. Het gebouw heeft nauwelijks gangen; in het midden ligt het centrale gebied met de algemene voorzieningen en de monumentale studiezaal. De compacte opzet creëert ruimte en differentiatie. Terwijl bruto minder ruimte is gerealiseerd, is er netto meer ruimte ontstaan. Met daklichten wordt het midden van het gebouw leefbaar gemaakt waardoor de ruimte geschikt is voor verblijf van leerlingen in de pauzes en vrije uren. Het daglicht vloeit rijkelijk het gebouw binnen en er is overal contact met buiten. Door de vele plekken en pleintjes aan de gevel voelt het als leren midden in de natuur. Het onderwijs is ontwikkelgericht en dat is zichtbaar in de inspirerende leeromgeving, waarbij elke vierkante centimeter kan worden ingezet voor het onderwijs.

Daarnaast biedt het gebouw tal van mogelijkheden om op een praktische manier onderwijsactiviteiten te ontplooien. De diversiteit aan ontspan-, werk- en instructieruimten is heel groot. Het gebouw heeft verder een aantal bijzondere ruimten en functies die het geheel tot een inspirerende leeromgeving maken. De hoofdtrap in het hart van het gebouw is een absolute eyecatcher en ook de studiezaal, met het hergebruik van een glas-in-loodgevel, vroeg om technische vaardigheden om te komen tot deze bijzondere ruimte met dit bijzondere kunstwerk (Jakobsladder). Bij het ontwerp van het gebouw is nadrukkelijk ook het visuele contact met het landschap opgezocht. Twee grote openingen met veel transparantie naar het plein en naar de vijver verbinden de gebouwen met de direct omliggende buitenruimte. De aula met tribune is geschikt voor theater en vormt ook een prachtig decor voor een buitenpodium.

Het onderwijs is ontwikkelgericht en dat is zichtbaar in de inspirerende leeromgeving, waarbij elke vierkante centimeter kan worden ingezet voor het onderwijs.

Een school met een sporthart

Sport is een belangrijk onderdeel van het onderwijs op het Revius Lyceum en de school heeft drie sportzalen. Het belangrijkste grote sportveld aan de achterzijde - dat wordt omringd door prachtige bomen - is onaangetast gebleven. Het terreinontwerp bevat echter ook veel nieuwe sportplekken zoals een beachvolleybalveld, een pannakooi en er zijn verschillende elementen in het terrein die uitnodigen tot beweging en andere activiteiten.

Budget als kader

Om de wensen en uitgangspunten binnen het gestelde budget mogelijk te maken, moest efficiënt worden omgegaan met de gevel-vloerverhouding. Dat vroeg om een heldere bouwstructuur; het gebouw ligt bovendien in een gevoelige bosrijke omgeving die om een subtiele aanpak vraagt. Daarbij moest er zodanig ontworpen en gebouwd worden dat de bestaande school kon blijven functioneren tijdens de bouw.

We bedachten het plan om het onderwijslandgoed met een schoolgebouw en separaat een sportgebouw te splitsen. Daardoor kon er gefaseerd gebouwd en gesloopt worden en kon de nieuwe school op de plek van de oude sportzalen komen te staan, nadat het nieuwe sportgebouw elders op het terrein al was gebouwd.In het plan komen verschillende expertisen bij elkaar, zoals het ontwerpen van een vernieuwende leeromgeving tot de landschappelijke inpassing. Daarnaast is het een omgeving voor zowel onderwijs, sport als ontmoeten.

Handhaven natuurwaarden

Binnen de totale transformatie zijn zoveel mogelijk bestaande (natuur)waarden gehandhaafd gebleven. De nieuwe ruimte rondom de gebouwen is ingericht als een schoolplein met de kwaliteiten van een echte landschapstuin. Voor het nieuwe schoolgebouw is een grote waterpartij gecreëerd die als buffer werkt bij hevige regenval. Er zijn verschillende verblijfs- en activiteitenplekken gecreëerd rondom de gebouwen zoals pauzeplekken, sportplekken en een buitentheater. De gebouwen hebben grote vensters en een vanzelfsprekende uitloop het terrein op. Het totaalresultaat is een onderwijs­landgoed waar een groot scala aan activiteiten kan plaatsvinden.

BIM

Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook is het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen naar het ontwerp. Het plan is minutieus uitgewerkt zodat overlast voor school en omgeving tot een minimum was beperkt en de planning volledig is gehaald. 

Hoe ervaart de school de nieuwbouw?

De school geeft het volgende aan over de nieuwbouw:
'Ons nieuwe gebouw is heel transparant. Dat draagt bij aan de rust. Leerlingen kunnen zich niet verstoppen en zelfs in de grote aula zitten kinderen gewoon te werken. Het gebouw is prachtig, maar heeft ook echt iets veranderd bij de leerlingen. De leerlingen en docenten vinden de luchtkwaliteit erg prettig. In het oude gebouw was het te heet of te koud, of het stonk. Ook is de akoestiek heel fijn: geluid wordt door de gebruikte materialen gedempt in plaats van versterkt. Een medewerker zei: ‘ik dacht dat ik het oude gebouw zou missen, maar dat is nog geen seconde zo geweest.’ Een ander zei: ‘het is net of ik een nieuwe baan heb.’ Het gebouw is gewoon goed gelukt!’

In 2017 is de nieuwbouw opgeleverd en door de school in gebruik genomen. Het Revius Lyceum beschikt nu over een duurzaam en levensbestendig schoolgebouw.

Ook interessant

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug