Menu

Duurzaam en energiezuinig lyceum

Nieuwbouw Revius Lyceum te Doorn

De huisvesting van het Revius Lyceum was verouderd, de exploitatie van het gebouw was erg lastig en de functionaliteit was niet meer van deze tijd. Het Revius Lyceum wilde een compact gebouw dat goed te exploiteren is, met een uitstraling die bij ‘Het Revius’ past.

Opdrachtgever
CVO Groep Zeist

Gebruiker
Revius Lyceum Doorn

Rol HEVO
Projectmanagement

Brutovloeroppervlak
7.200 m² schoolgebouw, 1.400 m² sportgebouw, een terrein van enkele hectares

Oplevering
Medio 2017

Architect
Spring Architecten i.s.m. Moederscheim-Moonen Rotterdam

Het Revius Lyceum in Doorn is een open christelijke school voor voortgezet onderwijs met de opleidingsrichtingen mavo, havo, (tweetalig) vwo en (tweetalig) gymnasium. De nieuwbouw biedt onderwijs aan circa 1.250 leerlingen.

Wij verzorgden het projectmanagement van deze nieuwbouw vanaf de definitiefase tot en met de oplevering. Ook hebben wij de selectie van de architect en de adviseurs verzorgd alsmede de aanbesteding van de uitvoerende partijen.

In de ontwerpfase zijn de eisen uitgewerkt tot een ontwerp en doorgesproken in de diverse werkgroepen. Tevens zijn er installatieconcepten ontwikkeld die aansluiten bij de wensen van de school en het budget. Het project is volledig in BIM uitgewerkt. Ook is het BIM-model gebruikt om gebruikers virtueel mee te nemen in het gebouw, zodat ze een goed beeld kregen van de vertaling van het Programma van Eisen naar het ontwerp.

Als ik wéér ga bouwen bel ik eerst Winifred (HEVO), dat is in ieder geval goed!

— Rector Ilse van Eekelen tijdens de opening van de nieuwbouw

Duurzaamheidsmaatregelen

Ook duurzaamheid en energiezuinige maatregelen waren belangrijke speerpunten in het ontwerp van de nieuwe school. Wij hebben het Revius Lyceum samen met de adviseurs begeleid in de keuzes. Dit heeft geresulteerd in een duurzaam gebouw met een prettig binnenklimaat. In ieder leslokaal kunnen de temperatuur en de ventilatie individueel geregeld worden. Er wordt gebruik gemaakt van een warmtepompsysteem met buitenlucht als energiebron. Er is een energiezuinige verlichtingsinstallatie met daglichtafhankelijke regeling en keuzes in de toe te passen lichtkleur om voor elk gebruik het juiste licht te kunnen voorzien.

In 2017 is de nieuwbouw opgeleverd en door de school in gebruik genomen. Het Revius Lyceum beschikt nu over een duurzaam en levensbestendig schoolgebouw.

Winifred van den Bosch

Wilt u meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's