Menu

Samenwerking Huis ter Leede en Woonzorg Nederland Leerdam

Op basis van een door ons opgesteld Investment Memorandum heeft Huis ter Leede bij Woonzorg Nederland de interesse gepeild voor ontwikkeling van een nieuw woonzorgcentrum voor 80 ouderen op een locatie van Woonzorg Nederland in Leerdam.

Woonzorg Nederland zag grote strategische en maatschappelijke voordelen om te komen tot een langjarige samenwerking. We hebben Huis ter Leede begeleid in dit proces. Nadat beide partijen hadden uitgesproken elkaars preferred partner te zijn, is gewerkt aan een evenwichtig en financieel haalbaar Programma van Eisen en structuurplan. In de structuurplannen hebben we een vernieuwend woonconcept geïntroduceerd voor mensen met dementie: niet verblijven in een instituut maar gewoon wonen.

Ondanks dat er af en toe sprake was van conflicterende belangen, waren er ook vele maatschappelijke redenen om de samenwerking aan te gaan. Uiteindelijk is een geslaagd samenwerkingsverband tussen de woningcorporatie en Huis ter Leede gecreëerd. De daarin vastgelegde afspraken hebben ertoe geleid dat alle belanghebbenden bij het proces zijn aangehaakt en dat de ontwikkeling van een nieuw eigentijds woonzorgcentrum in een stroomversnelling is gekomen. Het project bevindt zich nu in de ontwerpfase en zal naar verwachting in 2021 in exploitatie gaan.

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's