VGGM

Arnhem

Locatie
Arnhem
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsonderzoek Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM)

Kenmerkend

Nieuwbouw of verbouw van de huisvesting voor de brandweer en de ambulancehulpverlening?

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kampte met een sterk verouderde staat van haar panden in het centrum van Arnhem. Vanwege functionele, ruimtelijke en kwalitatieve gebreken, stond VGGM voor de keuze: nieuwbouw of verbouw van de huisvesting voor de brandweer en de ambulancehulpverlening.

Programma van Eisen

Wij hebben VGGM geadviseerd in de initiatieffase en de definitiefase. Gezamenlijk is een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Inclusief het daarbij behorende terrein. Het PvE is door ons geprojecteerd op verschillende locaties, waarbij zowel nieuwbouw- als renovatievarianten zijn onderzocht. Voor de verschillende alternatieven zijn massa- en inpassings­studies en de bijbehorende investerings- en exploitatiekostenramingen gemaakt. Er is een strategisch afwegingskader opgesteld, op basis waarvan besluitvorming kon plaatsvinden.

Willem Adriaanssen HEVO.jpg

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug