Menu

Strategisch onderzoek; nieuwbouw of renovatie?

Advies en begeleiding VGGM Arnhem

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM) kampte met een sterk verouderde staat van haar panden in het centrum van Arnhem. Vanwege functionele, ruimtelijke en kwalitatieve gebreken, stond VGGM voor de keuze: nieuwbouw of verbouw van de huisvesting voor de brandweer en de ambulancehulpverlening.

Opdrachtgever
Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Arnhem

Rollen HEVO
Advies huisvestingsscenario’s, opstellen Programma van Eisen, opstellen investerings- en exploitatiekostenramingen, massa- en inpassingsstudies, opstellen strategisch afwegingskader ter besluitvorming

Brutovloeroppervlak (bvo)
6.000 m²

Uitgevoerd
December 2008 - juni 2011

Programma van Eisen

Wij hebben VGGM geadviseerd in de initiatieffase en de definitiefase. Gezamenlijk is een functioneel, ruimtelijk en technisch Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Inclusief het daarbij behorende terrein. Het PvE is door ons geprojecteerd op verschillende locaties, waarbij zowel nieuwbouw- als renovatievarianten zijn onderzocht. Voor de verschillende alternatieven zijn massa- en inpassingsstudies en de bijbehorende investerings- en exploitatiekostenramingen gemaakt. Er is een strategisch afwegingskader opgesteld, op basis waarvan besluitvorming kon plaatsvinden.

Lees alles over

Gerelateerde thema's