Menu

Programma van Eisen en haalbaarheidsstudie

Van Maerlantlyceum Eindhoven

Het Van Maerlantlyceum in Eindhoven is een havo-vwo-school voor circa 1.250 leerlingen. De school is momenteel gehuisvest in verouderde huisvesting, een rijksmonument dat dateert uit 1953, en enkele latere uitbreidingen. Het bestaande gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en sluit niet meer aan bij de onderwijsvisie voor nu en de toekomst. Het gebouw is toe aan verbetering, op het gebied van functionaliteit en gezondheid zoals ventilatie, verlichting en energiezuinigheid.

Opdrachtgever
OMO (Ons Middelbaar Onderwijs)

Gebruiker
Van Maerlantlyceum

Rollen HEVO
Huisvestingsadviseur en kostendeskundige

Brutovloeroppervlak
Circa 10.000 m²

Wij hebben in opdracht van OMO en het Van Maerlantlyceum de definitiefase van het project begeleid. OMO, het Van Maerlantlyceum en de gemeente Eindhoven zijn al geruime tijd met elkaar in overleg over de bouwplannen voor het Van Maerlantlyceum die bestaan uit de renovatie van het monument en een vernieuwbouw van de latere uitbreidingen.

Met de onderwijsvisie als uitgangspunt hebben we middels workshops met het directieteam en medewerkers en een workshop met leerlingen het ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) volledig uitgewerkt.

Op basis van het vastgestelde PvE en een nauwkeurige nulmeting van het bestaande pand is door ons een haalbaarheidsstudie uitgewerkt. Hierin zijn verschillende scenario’s (renovatie, vernieuwbouw en nieuwbouw) ruimtelijk uitgewerkt en hier zijn ook investeringskostenramingen van opgesteld.
Wij hebben gekeken in hoeverre het huidige pand geschikt is om het PvE hier passend in te krijgen.

De haalbaarheidsstudie is ingezet als een gespreksmiddel met de gemeente Eindhoven en OMO om uiteindelijk te komen tot het juiste scenario voor de volgende fase van het project: een architectenselectie en de ontwerpfase.

Linda Kröse

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Linda Kröse, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's