Menu

Visie op zorg en huisvesting ZorgSaam Terneuzen

ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen is de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. ZorgSaam biedt ziekenhuiszorg, ambulancezorg, thuiszorg en ouderenzorg.

ZorgSaam beweegt zich in een zorgomgeving die snel verandert. Steeds meer zorg verschuift van de tweede naar de eerste lijn of van een zorginstelling naar thuis. Ook de samenleving verandert en daarmee ook de zorgvraag van de inwoners. In een meerjarenvisie beschrijft ZorgSaam op welke grondslagen ze de beste zorg wil blijven bieden voor alle inwoners van Zeeuws-Vlaanderen en wat haar ambities zijn. 

We hebben de kaders en ambities uit de meerjarenvisie verder uitgewerkt naar een visie op zorg en een visie op huisvesting middels een strategisch vastgoedplan. Dit vastgoedplan is een op maat gemaakt plan dat aansluit op de meerjarenstrategie en alle marktontwikkelingen. Het strategisch vastgoedplan bepaalt c.q. verwoordt de koers van het vastgoed en geeft duidelijkheid over de daarmee samenhangende besluitvorming voor de lange termijn. Tevens is een uitgebreid spreidingsvoorstel van capaciteit en woonservicegebieden in Zeeuws-Vlaanderen uitgewerkt.

De uitwerking van de marktbehoefte betrof niet alleen een kwantitatieve analyse maar ging ook dieper in op de verschillende leefstijlen en huisvestingswensen van de klanten van ZorgSaam.

Momenteel brengen we meerdere toekomstscenario’s in beeld voor diverse woonzorglocaties in Zeeuws-Vlaanderen.

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's