Menu

Transformatie en verduurzamen zorgvastgoed

Warande Bovenwegen Zeist

Bovenwegen is een bestaande locatie in Zeist van Stichting Warande, waarin de functies verpleging, hospice, kantoren, een kinderdagverblijf en algemene voorzieningen zijn opgenomen. De bestaande kantoorvleugel op locatie Bovenwegen zou gerenoveerd worden, evenals het algemene restaurant en de facilitaire voorzieningen. Tijdens de sloopwerkzaamheden heeft de opdrachtgever -voortschrijdend inzicht- een wijziging doorgevoerd: de kantorenvleugel moest omgebouwd worden tot verpleegafdelingen met studio’s.

Opdrachtgever
Stichting Warande Zeist

Stichtingskosten exclusief btw
€ 6.151.364,82

Brutovloeroppervlak (bvo)
5.262 m²

Start ontwerp
Januari 2018

Start bouw
Juni 2018

Oplevering
Februari 2019

Architect
RAU architecten Amsterdam

Constructeur
Pieters Bouwtechniek Delft

Bouwkundig aannemer
Plegt-Vos West BV Utrecht

Dit betekende dat tijdens de uitvoeringsfase het ontwerp in allerijl aangepast moest worden: twee verdiepingen kantoren transformeren naar verpleegafdelingen met studio’s van circa 20 m² voorzien van eigen sanitair en per verdieping de nodige ruimten voor ontmoeting. Deze nieuwe verpleegafdelingen gaan samen met de bestaande verpleegafdelingen in het overige deel van het gebouw per bouwlaag als één geheel functioneren.

In het bestaande gebouw was ook een kinderdagverblijf ‘de Rups’, gelegen op de 2e verdieping. De opdracht was: het kdv verplaatsen naar de begane grond, de begane grond verder indelen met facilitaire voorzieningen en het bestaande restaurant een facelift geven. Het kdv, de bestaande verpleegafdelingen en het restaurant moesten tijdens de werkzaamheden in bedrijf blijven. Bij de ontwerpopdracht was het dus zaak rekening te houden met een gefaseerde uitvoeringsvolgorde en werden afspraken gemaakt over gefaseerd opleveren en in gebruik nemen. Bovendien was het een uitdrukkelijke wens van onze opdrachtgever om het gebouw te verduurzamen.

Wij hebben het ontwerptraject begeleid. De aannemer, die reeds begonnen was met de sloop vanwege de geplande renovatie, was ook betrokken als bouwteampartner. Via een versneld traject, waarbij de opdrachtgever, de architect en de aannemer met zijn installateur zeer nauw betrokken waren, zijn voorstellen uitgewerkt en direct besluiten genomen en was het mogelijk om in juni 2018 verder te gaan. De sloop was op dat moment zo goed als afgerond, en er kon direct gestart worden met de bouw.
Het informeren en overleg met gemeente en de opdrachtgever, zowel tijdens de voorbereiding als bij de uitvoering, was hierbij van doorslaggevend belang. Wij hebben de procesbegeleiding en communicatie namens Warande verzorgd.

Tijdens de uitvoeringsfase hebben we de vragen vanuit de uitvoering opgevangen namens Warande, waarbij de besluitvorming bij Warande lag.

De transformatie is uiteindelijk een dynamisch proces geweest. Het vertrouwen en een open en goede communicatie waren onontbeerlijk om deze transformatie in de korte beschikbare tijd in goede banen te leiden. Zeker om de extra complicerende factoren, zoals de tijdsdruk en het in gebruik blijven van de locatie door mensen die zorg nodig hebben, mogelijk te maken. Wij zijn sterk in begeleidingsprocessen waarin de wensen van onze opdrachtgever centraal staan.

Beeld artist-impression: RAU architecten Amsterdam

Eric Kroeze

Meer weten?

Neem dan contact op met Eric Kroeze, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's