Menu

Zorg en wonen

Is uw zorgvastgoed klaar voor de toekomst?

Staat u voor de keuze te investeren in uw bestaande of in nieuw vastgoed? Dan heeft u ongetwijfeld veel vragen. Sluit mijn zorgvastgoed nog wel aan op de verwachte behoefte in de komende jaren? Hoe verduurzaam ik mijn bestaande zorgvastgoed? Kan ik dit bancair financieren of kan ik hiervoor samenwerken met investeerders en beleggers? Zo ja, hoe dan? En op welke manier houd ik de regie in mijn rol als zorgbestuurder?

Wij helpen u graag bij het beantwoorden van deze vragen. En we kijken verder. Welke rol speelt zorgvastgoed in uw bedrijfsvoering? Kunt u de juiste beslissingen nemen? Als u uw vastgoedbeleid op orde heeft, kunt u de algehele exploitatie positief beïnvloeden.

Uw zorgvisie is onze basis

Wij werken dagelijks aan huisvestingsadvies- en vastgoedopdrachten in de zorgsector. We adviseren op basis van uw zorgvisie over uw strategisch vastgoed- en portefeuillebeleid én over inzicht in uw projecten.

Wat doen we voor wie?

Zorginstellingen, beleggers, banken, gemeenten en corporaties zijn belangrijke stakeholders en opdrachtgevers. We ontwikkelen woonzorgprojecten en voeren het bouwmanagement van kwalitatief en toekomstgericht vastgoed voor de zorg dat realistisch en haalbaar is. Wij komen náást u zitten en ondersteunen u met onze kennis zodat u deskundig onderbouwde keuzes kunt maken.

We kunnen u onder meer helpen met een Programma van Eisen, strategisch vastgoedadvies, financieringstraject of ons unieke Risicodragend Projectmanagement. Dat kan bij nieuwbouw, maar ook voor de transformatie van uw bestaande zorgvastgoed bent u bij ons aan het juiste adres.

Verbinding en afstemming

Als adviseur en risicodragende partij helpen we u graag bij het onderzoeken van de haalbaarheid, de voorbereiding en realisatie van uw project. Onze adviseurs en projectmanagers zijn vanuit hun achtergrond en ervaring in staat de verbinding te leggen tussen betrokkenen op verschillende niveaus en de behoeften op elkaar af te stemmen.

Oog voor duurzame kwaliteit

We hebben oog voor een duurzame kwaliteit bij nieuwbouw- en renovatieprojecten. We zien toekomst in duurzaam te exploiteren zorgwoningen. Graag maken we ons sterk voor omgevingen waar zorg voor kwetsbare doelgroepen optimaal wordt gefaciliteerd en waar het veilig en beschermd wonen én werken is.