13 juni 2024

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker. De aarde bereikt de drempel van 1,5 graad opwarming sneller dan eerder werd aangenomen. In de transitie naar een duurzame toekomst spelen duurzame (bouw)materialen een cruciale rol. Omdat ze de ecologische voetafdruk van de bouwsector verkleinen én bijdragen aan het creëren van veerkrachtige gebouwen die bestand zijn tegen de uitdagingen van de toekomst. Het is dus noodzakelijk om zo snel mogelijk onze materiaaltoepassingen te herzien. Toch lijkt de transitie langzaam te gaan. We zetten enkele opvallende feiten en cijfers op een rij.

1.000.000.000 m3 bosgroei per jaar

Houtbouw is CO-negatief en heeft veel praktische pluspunten en duurzame voordelen. In de bouwsector wordt voornamelijk naaldhout gebruikt uit duurzaam beheerde Europese bossen. Jaarlijks groeit er 1 miljard m³ bos bij en wordt er 600 miljoen m³ geoogst, waarvan 1,7 miljoen m³ gebruikt wordt in de Nederlandse bouwsector. Echter, de groot­schalige adoptie van hout als constructie­materiaal verloopt langzaam. Zo heeft de metropoolregio Amsterdam bijvoorbeeld besloten dat in 2025 maar 20% van de nieuwe bouwprojecten met hout zal worden uitgevoerd.

1 miljard m3
600 miljoen m3
1,7 miljoen m3

200 miljoen euro
voor biobased bouwen

Biobased materialen halen CO2 uit de lucht, in plaats van CO2 uit te stoten. Daarnaast dragen ze bij aan het creëren van lokale productieketens en nieuwe businessmodellen voor boeren. Het aandeel in de Nederlandse bouw is echter nog gering. In 2022 was dat slechts 2% voor hout en 0,1% voor andere biobased materialen. Daarom maakte de Nederlandse overheid in 2023 bekend 200 miljoen euro te investeren in het stimuleren van de bouw met deze materialen. 

40.000 CO2-opslag

Een gemiddelde woning, opgebouwd uit 70% biobased materialen, kan ongeveer 40 ton CO2 opslaan. Wanneer er 100.000 van deze woningen worden gebouwd, gaat het dus om 4 Mton per jaar. Dit komt overeen met ongeveer 19% van de bouwindustrie-emissie. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat elke ton CO2 die in hout is opgeslagen, direct 1,2 ton CO2 van het CO2-intensieve alternatief verdringt. Dat betekent dat diezelfde 100.000 woningen 3,5 Mton per jaar verdringen.

Herkomst materialen

In 2019 was 87% van de in de burgerlijke en utiliteitsbouw gebruikte materialen afkomstig van primaire bronnen. Dus, grondstoffen die nieuw uit de aarde zijn gewonnen en slechts in beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn. 8% van de materialen zat al in de kringloop en werd opnieuw toegepast of gerecycled (dit was 7% in 2014). En 5% was afkomstig van hernieuwbare bronnen, dus materialen die, hoewel onttrokken uit de aarde, de capaciteit hebben om binnen hun levensduur te regenereren.

Bronnen

  • Duurzame bouwmaterialen: Voor een Groenere Toekomst, infobron.nl
  • Biobased Magazine #1; Tien redenen om vol te gaan voor biobased bouwen; Jan Willem van de Groep, citydealccb.nl
  • Kabinet trekt 200 miljoen uit voor biobased materialen; Hannah van der Korput, change.inc
  • Materiaalstromen in de bouw en infra: Materiaalstromen, milieu-impact en CO2-emissies in 2019, 2030 en 2050; Economisch Instituut voor de Bouw & Metabolic, april 2022
  • Er is bos genoeg om duurzaam te bouwen. Waarom het houttekort een mythe is; Marije de Leeuw; cobouw.nl, 2022
  • Houtbouwmythes ontkracht: het onderscheid tussen fabels en feiten; Amsterdam Institute for Advanced Metropolitan Solutions, 2021

Relatiemagazine

Dit artikel is opgenomen in ons relatiemagazine 360°, voorjaar 2024.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug