Duurzame bedrijfshuisvesting

Duurzaamheid speelt een sleutelrol in onze samenleving, ook voor bedrijfs­huisvesting, zoals productieruimten, magazijnen, laboratoria en kantoren, waarbij aandacht voor milieu, efficiëntie en het welzijn van werknemers essentieel is. Duurzaam bouwen gaat verder dan het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Het betreft het creëren van ruimten die de natuurlijke omgeving respecteren, energiezuinig zijn en bijdragen aan een gezondere en productievere werkomgeving.

Duurzame huisvesting

De verwachtingen en eisen op het gebied van duurzaamheidsprestaties en huisvesting voor bedrijfs­panden nemen toe. Zowel door werknemers als de samenleving wordt gekeken naar organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, waarbij een niet-duurzaam gebouw steeds meer als een diskwalificatie wordt gezien. De trend bij nieuwbouw gaat richting gebouwen die energie­neutraal of zelfs energieproducerend zijn, maar in ieder geval zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Naar verwachting zal biobased bouwen met demontabele elementen en het bouwen van volledig houten constructies verder toenemen. 

Duurzaamheid wordt niet langer beperkt tot alleen energieprestaties, maar wordt integraal toegepast op huisvesting, organisaties en de gehele productie- of procesketen.

Verduurzamen bedrijfspand

Wilt u uw bedrijfspand verder verduurzamen? Neem contact met ons op en krijg inzicht in:

  • Besparingsmogelijkheden door middel van een duurzaamheidsadvies.
  • Investeringen op de lange termijn middels een businesscase voor het verduurzamen of aanpassen van bestaande huisvesting.
  • Wet- en regelgeving.
  • Overzicht van al uw gebouwen door een strategisch vastgoedplan.

Gezondheid en welzijn van werknemers

Het creëren van een gezonde werkplek is een integraal onderdeel van duurzame bedrijfshuisvesting. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van het binnenklimaat (luchtkwaliteit, temperatuur, licht), maar ook om aspecten als akoestiek, ergonomie van de werkplek, het gebruik van materialen met een lage emissie van schadelijke stoffen en groene ruimten die de stress verminderen en de productiviteit verhogen.

Wij helpen bedrijven en organisaties bij het vormgeven van de toekomst van werken in duurzame bedrijfshuisvesting, waarbij de behoeften van zowel werknemers als de organisatie centraal staan. Samen creëren we een werkomgeving die inspiratie, samenwerking en groei stimuleert.

Duurzaam bouwen gaat ook over

  • Het gebruiken van materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van gebruikers.
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige, functionele en leefbare gebouwen (zoals bedrijfsgebouwen), wijken en steden.
  • Verantwoord watergebruik en klimaatadaptatie.
  • Verantwoord materiaalgebruik voor nieuwe en bestaande gebouwen. Slopen is daarom veranderd in het oogsten van bestaande materialen en systemen, om zo systemen her te gebruiken en materialen opnieuw in de keten te kunnen brengen (reduce, reuse en recycle).

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug