Duurzaam schoolgebouw

Bij veel onderwijsinstellingen staat duurzaam en circulair bouwen van scholen, integrale kindcentra (IKC's) en campussen hoog op de agenda. Toekomstgerichte gebouwen zijn ontworpen om de sociale samenhang en de levenskwaliteit in onze steden en dorpen te versterken, waarbij de onderwijsvisie en de identiteit van de school behouden blijven.

Duurzaam en circulair bouwen in het onderwijs

Duurzaam en circulair bouwen van scholen houdt in dat er rekening wordt gehouden met diverse milieuoverwegingen gedurende alle fasen van het gebouw - vanaf het ontwerp, de bouw en verbouwing, tot aan de renovatie en uiteindelijk de sloop. Duurzaam bouwen betreft ook het gebruik van het gebouw, waarbij gestreefd wordt naar een milieuverantwoorde en efficiënte exploitatie.

Visie op duurzaam en circulair bouwen

Een toekomstgerichte visie, met name gericht op duurzaam en circulair bouwen, is cruciaal voor het aanpakken van de huidige onderwijsuitdagingen. Elke onderwijsinstelling vereist een unieke aanpak, afgestemd op specifieke behoeften en belangen. De nadruk ligt op duurzaamheid en hergebruik van materialen bij het realiseren van functionele, toekomstbestendige en duurzame schoolgebouwen.

Klimaatadaptieve, CO2-neutrale, gezonde schoolgebouwen

Ons uitgangspunt bij het realiseren, onderhouden en ontwerpen van schoolgebouwen is dat deze klimaatadaptief en CO2-neutraal zijn, wat resulteert in gezonde scholen, met een gesloten waterkringloop en waar het welzijn van de mens centraal staat. We streven naar circulair materiaalgebruik en behoud van bestaande kwalitatieve bebouwing; wat goed is moet behouden blijven. Tevens richten we ons op lage levenscycluskosten en een hoge gebouwwaarde. Daarmee zoeken én vinden we creatieve, betaalbare oplossingen om circulair, maatschappelijk verantwoord en duurzaam te bouwen.

Verduurzamen in het onderwijs 

Binnen het onderwijsveld heeft de nadruk op duurzaamheid geleid tot de ontwikkeling van drie instrumenten. Deze instrumenten verschaffen samen essentiële managementinformatie, waardoor bestuurders van gemeenten en scholen in staat zijn beslissingen te nemen en richting te geven aan het bereiken van klimaatdoelstellingen:

CO2MPAS is een tool van HEVO die inzicht geeft in de meest effectieve en efficiënte route naar verduurzaming. Het brengt de CO2-reductie van alle maatregelen (nieuwbouw, renovatie of verduurzaming) op portefeuilleniveau voor alle schoolgebouwen in beeld.

HEVO pictogram wereldbol.svg

Quickscan: deze tool brengt de vervangingstermijn van een schoolgebouw in beeld. Er worden zes onderdelen beoordeeld: uitstraling, bouwkundige staat, exploitatie, veiligheid, binnenmilieu en onderwijskundige functionaliteit. De tool is erop gericht de zorgplicht van gemeenten voor nieuwbouw (en straks renovatie) en de verantwoordelijkheid van schoolbesturen op elkaar af te stemmen. De quickscan geeft op portefeuilleniveau een prioritering van objecten.

Picto oog_visie.svg

HEVO-kwaliteitsstandaard; onderzoek naar de optimale balans tussen energie­zuinigheid, gezondheid, duurzaamheid en kosten van een nieuw te bouwen school heeft geresulteerd in een duidelijke en objectieve kwaliteitsstandaard voor scholen. Deze is gebaseerd op de landelijk erkende instrumenten Frisse Scholen en GPR Gebouw. 

HEVO pictogram duurzaam kantoor 3.svg

Duurzaamheidsadvies

Bij het verduurzamen van vastgoed zijn er diverse associaties: reduceren van energiegebruik, circulair en biobased bouwen, het toetsen van energielabels of analyse van de CO2-footprint. Hoe krijgt u dat concreet voor elkaar? Welke maatregelen kunt u nemen? Hoe krijgt u in een vroeg stadium een goed beeld van de mogelijkheden en kosten? Plan een gesprek in voor een duurzaamheidsadvies.

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug