Duurzaam kantoor

Duurzaamheid speelt een centrale rol in onze maatschappij. Aandacht voor milieu, efficiëntie en het welzijn van de werknemers is van cruciaal belang bij het bouwen van een kantoor.

Een duurzaam kantoor voor een duurzame toekomst

Duurzaam bouwen gaat veel verder dan alleen het minimaliseren van de ecologische voetafdruk. Het gaat om het creëren van ruimten die de natuurlijke omgeving respecteren, energiezuinig zijn en bijdragen aan een gezondere en productievere werkomgeving.

Duurzame huisvesting

De verwachtingen en eisen op het gebied van duurzaamheidsprestaties en huisvesting nemen toe. Zowel door werknemers als de samenleving wordt gekeken naar organisaties die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, waarbij een niet-duurzaam gebouw steeds meer als een diskwalificatie wordt gezien. De trend bij nieuwbouw gaat richting gebouwen die energieneutraal of zelfs energie­producerend zijn, maar in ieder geval zonder gebruik van fossiele brandstoffen. Naar verwachting zal biobased bouwen met demontabele elementen en het bouwen van volledig houten constructies verder toenemen. 

Duurzaamheid wordt niet langer beperkt tot alleen energieprestaties, maar wordt integraal toegepast op huisvesting, organisaties en de gehele productie- of procesketen.

CO2-neutrale huisvesting

Bij het bouwen of renoveren van gebouwen is het streven naar gasloze oplossingen de norm geworden. We streven ernaar om de schadelijke gevolgen van het verbranden van fossiele brandstoffen te verminderen, zowel wat betreft CO2-uitstoot als andere verontreinigende stoffen. Aangezien gebouwen een lange levensduur hebben, is het nu het juiste moment om over te schakelen als we in 2030 en 2050 willen voldoen aan de gestelde eisen.

Gezondheid en welzijn van werknemers

Een duurzaam kantoor gaat ook samen met het creëren van een gezonde werkomgeving. Het gaat daarbij niet alleen om de kwaliteit van het binnenklimaat (luchtkwaliteit, temperatuur, licht), maar ook om aspecten als akoestiek, ergonomie van de werkplek, het gebruik van materialen met een lage emissie van schadelijke stoffen en groene ruimten die de stress verminderen en de productiviteit verhogen.

Wij helpen bedrijven en organisaties bij het vormgeven van de toekomst van werken in duurzame kantoren, waarin zowel de behoeften van werknemers als de organisatie centraal staan. Samen creëren we een werkomgeving waarin inspiratie, samenwerking en groei worden gestimuleerd.

Duurzaam bouwen gaat ook over

  • Het gebruiken van materialen die rekening houden met het milieu en de gezondheid van gebruikers.
  • Een gezond binnenmilieu, bijvoorbeeld door goede ventilatie. Dit voorkomt vocht, schimmel en ophoping van schadelijke stoffen.
  • Prettige, functionele en leefbare gebouwen (zoals kantoren), wijken en steden.
  • Verantwoord watergebruik en klimaatadaptatie.
  • Verantwoord materiaalgebruik voor nieuwe en bestaande gebouwen. Slopen is daarom veranderd in het oogsten van bestaande materialen en systemen, om zo systemen her te gebruiken en materialen opnieuw in de keten te kunnen brengen (reduce, reuse en recycle).

Ook interessant

Meer weten?

Neem dan contact op met:

Bel me terug