Menu

Bouwmanagement

Wij verzorgen de operationele leiding van uw project

In de grote lijn is advies en bouwmanagement wat wij doen. Daaronder hebben we een uitsplitsing gemaakt in deelgebieden om u te verduidelijken waarvoor u bij ons terecht kunt.

Traditioneel bouwmanagement is echter een van onze kernactiviteiten. We hebben hierin in de loop der jaren veel ervaring opgebouwd.

In uw naam verzorgen we de operationele leiding van het project. Vanaf het eerste ontwerp tot en met het moment dat u uw nieuwe huisvesting in gebruik neemt.

We blijven in nauw overleg met u

Onze projectmanager geeft leiding aan alle interne en externe partijen die bij het project betrokken zijn en coördineert de daarbij behorende activiteiten. Ook bewaakt hij of zij de projectdoelstellingen ten aanzien van kwaliteit, kosten, planning, organisatie en informatie. Dit alles uiteraard in nauw overleg met u als opdrachtgever.

Maak kennis met onze experts op het gebied van bouwmanagement