Menu

Aanbesteden en contracteren

Goed samenwerken begint bij duidelijke afspraken maken

Bij een huisvestingsproject van enige omvang zijn al snel een paar honderd (!) personen en tientallen bedrijven betrokken. Voor een positief eindresultaat is het cruciaal de werkzaamheden aan de juiste partijen uit te besteden. En de gemaakte afspraken vast te leggen in duidelijke contracten.

Aan welke regels moet u zich allemaal houden bij een aanbesteding? Als wij het voor u regelen weet u zeker dat het goed gaat en dat u er maximaal resultaat uit haalt. Zit u al in een aanbestedingstraject? Ook dan kunnen wij nog van betekenis zijn.

De bouworganisatievorm is medebepalend voor het halen van doelstellingen.

En dan het contracteren op het moment dat een partij is geselecteerd. Welke bouworganisatievorm te kiezen? Welke past het beste? Die keuze wordt onder andere bepaald door de mate van invloed die u als opdrachtgever wenst en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Ook het karakter van het project en de situatie in de bouwsector is van belang.

Het is beter voorkomen dan genezen, dus handel proactief.