Menu

Bouwmanagement

Het realiseren van bijvoorbeeld een schoolgebouw, zorgcentrum of kantoorhuisvesting is complex. Er zijn veel partijen bij betrokken. Om een dergelijk proces in goede banen te leiden is het belangrijk om een expert te hebben die als geen ander dit proces kent en uw belangen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit behartigt. Onze projectmanagers kennen dit proces als geen ander en weten welke organisatie en informatie nodig is om de risico’s van uw project te beheersen en de kansen van de huisvesting te benutten.

Wij zorgen ervoor dat uw bouwproces voorspelbaar en soepel verloopt, waarbij creatie van waarde voorop staat.

Onze projectmanagers zijn niet alleen expert op het gebied van het bouwproces maar kennen vaak ook het primaire proces van de gebruikers omdat zij vaker bouwprojecten van vergelijkbare aard hebben begeleid. Zij weten wat er nodig is om het project tot een succes te maken. Waar nodig werken de projectmanagers samen met onze huisvestingsadviseurs. Vanwege de ervaring met soortgelijke projecten kunnen wij gerichter sturen op slimme ontwerpkeuzes op het gebied van bouw- en installatietechniek. Wij noemen dit SMART Engineering. Op die manier ontstaat er binnen het proces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op gebruikersbehoeften.

Wij vinden opdrachtgevers en gebruikers de belangrijkste partners in het bouwproces.

Door onze ervaring en marktkennis zijn wij als geen ander in staat om het bouwproces succesvol te organiseren. We kunnen dit desgewenst ook middels Risicodragend Projectmanagement uitvoeren. We nemen het onderhoud en de exploitatie al mee vanaf het begin en ook op dat gebied gaan we garanties en resultaatsverplichtingen niet uit de weg.

Wij realiseren het maximale resultaat binnen de financiƫle middelen en kaders. We hebben een gedegen markt- en materiekennis en sturen zowel op proces als op inhoud.

Veelal vindt voordat gestart wordt met bouwmanagement een onderzoek plaats waarbij de (financiële) haalbaarheid van het project inzichtelijk wordt gemaakt. Hierna volgt een definitiefase waarin een Programma van Eisen wordt opgesteld. Bij een traditioneel bouwproces volgt de architecten- en adviseursselectie, de ontwerpfase, de prijsvormingsfase van de bouw en vervolgens de realisatie. Bij elke stap begeleiden wij uw project en zorgen wij voor een soepel proces. Na een oplevering met een minimum aan restpunten start de belangrijke fase: de gebruiksfase.

Uitgangspunt is het realiseren van een optimaal gebouw binnen de kaders over de gehele levensduur van het gebouw.

Ons bouwmanagement is gebaseerd op de methodiek van PRINCE2. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Wij beschikken over verschillende projectmanagers die PRINCE2-gecertificeerd zijn en deze werkwijze toepassen in hun werk.

Maak kennis met onze experts op het gebied van bouwmanagement