Menu

Locatieonderzoek

De beste plek voor uw huisvesting definiëren én vinden

Wat is de beste vestigingslocatie voor uw kantoor? En hoe helpt huisvesting om medewerkers in een krappe arbeidsmarkt te vinden en te binden? Een vakkundig locatieonderzoek geeft antwoord op deze - en vele andere - organisatievragen. Vestiging op de juiste locatie kan grote positieve impulsen geven aan uw bereikbaarheid, duurzaamheid, flexibiliteit én imago. Wij stellen de juiste vragen en vinden samen met u de beste locatie. En dat is altijd maatwerk …

Weten wat je hebt én wat je wilt, daar begint het mee.

Elke organisatie is anders en opereert in andere markten met andere activiteiten, strategische plannen en externe ontwikkelingen. Betreft het een verplaatsing van één kantoor, of juist een samenvoeging van een groot aantal vestigingen? We kijken verder dan de harde cijfers over reisafstanden van de medewerkers, aantal medewerkers en type werkzaamheden. Wat is er nodig om als organisatie succesvol de strategische meerjarenplannen te realiseren? Interviews met het management en medewerkers geven ons waardevolle informatie over andere belangrijke factoren, zoals gewenste uitstraling van een locatie, bereikbaarheidswensen, ligging ten opzichte van kennisinstellingen en huisvestingsconcepten. We analyseren uw huidige situatie en definiëren daarna heel concreet uw huisvestingswensen in een strategische huisvestingsvisie en een locatieprofiel.

Goed weten wat je zoekt helpt om doelgericht een locatie te vinden.

Het locatieprofiel vormt de basis om doelgericht te zoeken naar een geschikte vestigingsplaats en concrete locatie. Daarbij betrekken we een schat aan informatie, zoals het vestigingsklimaat, de geografische ligging, de bereikbaarheid nu en in de toekomst, de aanwezigheid van kennisinstellingen en specifieke gerelateerde communitys en aanvullende aspecten zoals de woningmarkt. Op basis van een multicriteria-analyse kunnen mogelijke vestigingslocaties en regio's beoordeeld worden.

De volgende stap is het zoeken van een concrete locatie binnen de gekozen regio. In deze fase wordt onderzocht wat beschikbare locaties en objecten zijn, waarbij deze getoetst worden aan de hand van criteria zoals bereikbaarheid, uitstraling, ruimtelijke mogelijkheden, financiën en duurzaamheid. We stellen een shortlist op met potentieel geschikte locaties en beoordelen deze samen met u. Op basis hiervan kan een besluit genomen worden om de onderhandelingsfase te starten, waarbij er een Request for Proposal wordt uitgezet naar de voorkeurslocaties. Op basis van de ontvangen voorstellen wordt het onderhandelingstraject gestart en een overeenkomst gesloten.

We kijken naar harde en zachte waarden.

Het kiezen van een geschikte locatie is een ingrijpend, maar zeer bepalend, proces. Daarom maken we voor u inzichtelijk wat de consequenties van verhuizing voor uw organisatie en medewerkers zijn en hoe de locatie een positieve impuls geeft aan uw organisatie. Indien gewenst, kunnen we ook voor u berekenen wat de verwachte kosten zijn om de voorkeurslocatie geschikt te maken voor uw plannen. Wilt u verder ontzorgd worden? Dan begeleiden we u graag met projectmanagement of met aanbesteden en contracteren.

Ook interessant

'Locatie, locatie, locatie', geldt dat ook voor uw organisatie?

Willem Adriaanssen

Wilt u ook zo’n gedegen analyse?

Neem contact op met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6409 409

Wij kunnen u ondersteunen in elk facet van vastgoedontwikkeling: van besluitvormingsproces tot gerealiseerd project. Voor de kantooreigenaar hebben we het Office2Stay-concept en voor de kantoorgebruiker het Office2Flow-concept.

Heeft u al een locatie op het oog en wilt u toetsen of deze voldoet aan de (technische) wensen en eisen van uw organisatie? Maak dan gebruik van ons ‘technisch-functioneel locatieonderzoek’.