Menu

Ontwikkelaar voor de zorg

Met de groeiende vraag naar geschikt zorgvastgoed nemen we een nieuwe positie in. Naast onze rol als adviseur en (risicodragende) projectmanager, ontwikkelen we nu ook op eigen initiatief zorgvastgoed. Onze uitgebreide kennis over het realiseren van geschikt, duurzaam en toekomstbestendig zorgvastgoed, zetten we nu ook in om een proactieve bijdrage te leveren aan deze groeiende vraag.

Kansen

We zien volop kansen in het ontwikkelen van nieuw vastgoed en het herontwikkelen van bestaand vastgoed om een bijdrage te leveren aan de vraag naar geschikt zorgvastgoed. Doordat het aanbod aan geschikte locaties en projecten achterblijft bij de vraag, onderzoeken we waar lokaal behoefte aan is en vervolgens op welke wijze daar geschikt zorgvastgoed kan worden gerealiseerd. We onderzoeken welk concept passend is voor de betreffende locatie en gaan op zoek naar partijen waar we lokaal mee kunnen samenwerken. Dat leidt tot mooie samenwerkingen waardoor nieuwe projecten ontstaan waar het uiteindelijk comfortabel wonen is voor kwetsbare doelgroepen.

Samenwerken bij proactieve projectontwikkeling

We werken graag samen met verschillende zorgondernemers, woningcorporaties en investeerders bij onze ontwikkelingsprojecten. Op die manier willen we tot een versnelling van geschikt aanbod komen zodat meer toekomstbestendig en duurzaam vastgoed voor de kwetsbare doelgroep op de lokale markt komt. Deze kwetsbare mensen kunnen bijvoorbeeld zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als er behoefte is, gaan we zelf op zoek naar geschikte mogelijkheden om voor deze doelgroepen huisvesting te realiseren.

René Lolkema

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon (073) 6 409 409