Menu

Strategisch onderhoudsmanagement

Inzicht krijgen | prioriteren | keuzes maken

Strategisch onderhoudsmanagement draait om het maken van de verbinding tussen de onderhoudsstrategie, de vastgoedstrategie en het primaire proces. Door deze goed op elkaar af te stemmen is het mogelijk de kosten voor het jaarlijks onderhoud van uw vastgoed te optimaliseren en reduceren.

Aanpak

In het kort is strategisch onderhoud gericht op het handhaven - garanderen van de beschikbaarheid – en het verbeteren van de prestaties - zoals energieverbruik - van gebouwonderdelen en gebouweninstallaties, tegen zo laag mogelijke kosten. In de aanpak naar onderhoudsmanagement doorlopen wij met u de volgende stappen:

  1. Vaststellen van uw visie op onderhoudsmanagement en de prestatie-eisen van gebouw- en installatieonderdelen. Hierbij is het van belang om een beeld te krijgen bij wat het effect (risico/impact) bij uitval van deze onderdelen is op het primaire proces van de organisatie. Het kader is de basis voor verdere aanpak en uitwerking van de verschillende onderdelen.
  2. Bepalen van de status van gebouw- en installatieonderdelen met behulp van een quickscan. Op basis van de NEN 2767 wordt de conditie van gebouw- en installatieonderdelen bepaald waarbij de gewenste en werkelijke staat worden vergeleken. Het resultaat van de quickscan vormt de basis voor het opstellen van een meerjarenonderhoudsprognose.
  3. Opstellen meerjarenonderhoudsprognose. Met de gegevens uit de voorgaande stappen wordt een meerjarenonderhoudsprognose opgesteld voor de bouwkundige en installatietechnische onderhoudswerkzaamheden. Op deze wijze worden de onderhoudsbudgetten inzichtelijk over een periode van 15-20 jaar en kunnen jaarlijkse reserveringen worden gedaan voor onderhoud.

 

Voorkomen verspilling

Met het doorlopen van dit stappenplan heeft u een basis voor gestructureerd meerjarig onderhoud. Het biedt u de mogelijkheid uw beheerorganisatie in te richten en eventueel onderhoud prestatiegericht uit te besteden. Door strategische doelen te koppelen aan onderhoudsprogramma’s worden onverwachte kosten voorkomen en is besparing mogelijk. Verspilling van middelen wordt hiermee voorkomen, en onderhoud draagt op deze manier maximaal bij aan de organisatiedoelen.

Meer informatie

Zie ook Onderhoudskompas, voor overzicht en inzicht in onderhoudsbeheer.

Maak kennis met onze experts op het gebied van strategisch onderhoudsmanagement