Bouwmanagement

Wat is bouwmanagement?

Bouwmanagement of bouwbegeleiding is het coördineren van een bouwproces van de start van de bouw tot de oplevering. Een strakke begeleiding van een bouwproces vraagt veel tijd, kennis, ervaring, aandacht en inzicht in alle bouwkundige aspecten. Met kennis, expertise en ervaring van bouwmanagement helpen wij u graag met uw bouwproject.

Expertise bouwmanagement

Het realiseren van huisvesting in de vorm van een schoolgebouw, zorgcentrum of kantoor­huisvesting is vaak complex. Er zijn veel partijen bij betrokken. Om een dergelijk proces in goede banen te leiden is het belangrijk om een expert te hebben die als geen ander dit soort processen kent en die daarin uw belangen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit behartigt. Onze projectmanagers zijn hierin zeer ervaren en weten welke organisatie en informatie nodig is om de risico’s van uw project te beheersen en de kansen van de huisvesting te benutten.
 

Zij zijn niet alleen expert op het gebied van bouwprocessen maar zijn ook bekend met de primaire processen van de opdrachtgevers omdat zij vergelijkbare bouwprojecten hebben begeleid. Daardoor kunnen we ook gerichter sturen op slimme ontwerpkeuzes op het gebied van bouw- en installatietechniek. Wij noemen dit SMART Engineering. Op die manier ontstaat er binnen het proces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op gebruikersbehoeften. Waar nodig werken ze samen met de huisvestingsadviseurs van HEVO.

Risicodragend Projectmanagement

Door onze ervaring en marktkennis zijn wij als geen ander in staat om het bouwproces succesvol te organiseren. We bieden dit ook aan als Risicodragend Projectmanagement, wat voor veel opdrachtgevers, met name voor hen die zich niet elke dag bezig houden met bouwopdrachten, een prettige en zekere aanpak is. Wij realiseren het maximale resultaat binnen de financiële middelen en kaders die we samen hebben afgestemd. HEVO  heeft een gedegen kennis van zowel markt als materie en kan daardoor zowel op proces als op inhoud sturen. Onderhoud en exploitatie nemen we al mee vanaf het begin. Ook voor deze aspecten geldt dat we garanties en resultaatsverplichtingen niet uit de weg gaan.

Wat kunt u van HEVO verwachten? 

Vaak vindt, voordat gestart wordt met bouwmanagement, een onderzoek plaats waarbij de (financiële) haalbaarheid van het project inzichtelijk wordt gemaakt. Hierna volgt een definitiefase waarin een Programma van Eisen wordt opgesteld. Bij een traditioneel bouwproces volgt de architecten- en adviseursselectie, de ontwerpfase, de prijsvormingsfase van de bouw en vervolgens de realisatie. Bij elke stap begeleiden wij uw project en zorgen wij voor een soepel proces. Na een oplevering met een minimum aan restpunten start de belangrijke fase: de gebruiksfase. Uitgangspunt is het realiseren van een optimaal gebouw binnen de kaders over de gehele levensduur van het gebouw. In het bouwproces beschouwen we onze opdrachtgevers én de gebruikers als onze belangrijkste partners.

Bouwmanagement: methodiek projectmatig

Ons bouwmanagement is gebaseerd op de methodiek projectmatig werken waarbij we ook delen van PRINCE2 integreren. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Wij beschikken over verschillende projectmanagers die PRINCE2-gecertificeerd zijn en deze werkwijze toepassen in hun werk. Wij zorgen ervoor dat uw bouwproces voorspelbaar en soepel verloopt, waarbij creatie van waarde voorop staat. Onze projectmanagers weten wat er nodig is om uw project tot een succes te maken.

Markten

Wij zijn actief in de markten kantoren, bedrijfshuisvesting, onderwijs, sport en cultuur, gemeenten, zorg en wonen, multifunctionele accommodaties

Ook interessant

Meer weten over bouwmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug