Aanbesteden en contracteren

Het selecteren van de juiste partij en het sluiten van een contract met die partij, noemen we contracteren en aanbesteden. HEVO kan voor u een volledige aanbestedingsprocedure opzetten en uitvoeren. Daarmee krijgt u zekerheid dat regelgeving wordt nageleefd en u tegelijkertijd het maximale resultaat behaalt. 

Procedure aanbesteden 

Een doordachte aanbestedingsprocedure komt de samenwerking én het resultaat ten goede, net als duidelijke afspraken rondom aanbesteden en contracteren. Het succesvol bij elkaar brengen van belangen en partijen is cruciaal én een goede basis voor het vervolg van het proces. Bijkomend voordeel is dat er een eenduidige formulering van uitgangspunten ontstaat. Daardoor worden eventuele juridische risico's duidelijk en zorgt u voor eenduidige en op elkaar afgestemde aanbestedingsdocumenten.

Heldere procedures en efficiënte processen bij de aanbesteding

Voordat we de opdracht in de markt plaatsen, verrichten we al het nodige aan voorwerk. We zorgen dat de plannen over hoe de opdracht er uit moet komen te zien, helder zijn geformuleerd. Ook is dan bepaald hoe hoog het budget is en aan welke voorwaarden de aanbestedingsprocedure moet voldoen.

Een aanbesteding is dus geen struikelblok, maar een waardevol document waarmee u juist verder komt. Wij kunnen u ook helpen bij het formuleren van inkoopstrategieën, contractstrategieën en aanbestedingsadviezen die aansluiten bij uw project en de doelstellingen, met bijbehorende contracten.

Om goed samen te werken en samen een project te realiseren, is echter meer nodig dan goede afspraken, heldere procedures en efficiënte processen. Zorgen voor goede samenwerking in en tussen teams is ons dagelijkse werk. In projecten en programma’s spelen meerdere belangen en zijn vele bedrijven betrokken. Onze focus is om de juiste partijen te contracteren voor een positief eindresultaat en gemaakte afspraken vast te leggen in duidelijke contracten.

We hebben jarenlange ervaring met alle denkbare contractvormen en contractafwegingen. Wij zijn kundig in het benaderen van de markt met uitgebalanceerde en innovatieve strategieën. Zo helpen we kansen te creëren en doelstellingen te realiseren, altijd met de nadruk op samenwerken.

Integraal aanbesteden

Complexere vraagstukken en veranderingen in de rol van opdrachtgevers hebben geleid tot nieuwe contractvormen. Dit vraagt om een andere aanpak tijdens een aanbestedingsprocedure. Een bewuste en gefundeerde keuze voor een bepaalde aanbestedingsprocedure en het gewenste profiel van potentiële inschrijvers in de pré-contractuele fase, voorkomt problemen en misverstanden in het vervolgtraject. Circulair aanbesteden is dan ook sterk in opkomst. Hierbij wordt ingezet op het tegengaan van verspilling. Enerzijds door de vernietiging van grondstoffen te minimaliseren en anderzijds de herbruikbaarheid van producten en materialen te maximaliseren. Hergebruik is het kernwoord. HEVO heeft veel ervaring met het circulair aanbesteden (en uitvoeren) van projecten. Met deze manier van aanbesteden worden voor opdrachtgever en maatschappij veel kansen gecreëerd. 

Contracteren

Op basis van de gekozen bouworganisatievorm is het noodzakelijk om een waterdicht contract op te stellen. Wij kunnen niet alleen een op maat gemaakt contract voor u uitwerken, maar ook alle contractuele specificaties bepalen. Zo heeft u grip op het project en uw contractpartner.

Bouworganisatievorm 

In het proces van aanbesteden en contracteren is de keuze van de bouworganisatievorm medebepalend voor het halen van de doelstellingen. De keuze voor een bouworganisatievorm wordt onder meer bepaald door de mate van invloed die u als opdrachtgever wenst en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Ook het karakter van het project en de situatie in de bouwsector is van belang.

Whitepaper

Vraag de whitepaper 'SLIM organiseren & aanbesteden van huisvesting' gratis aan.

Aanvragen whitepaper SLIM organiseren & aanbesteden van huisvesting

Ook interessant

Meer weten over aanbesteden en contracteren?

Neem dan contact op met:

Bel me terug