Projectmanagement

Wat is projectmanagement?

Projectmanagement in de bouw verwijst naar het geheel van processen, methoden en technieken die worden toegepast om bouwprojecten efficiënt en effectief te plannen, organiseren, coördineren en uitvoeren. Het omvat het beheer van diverse aspecten, zoals budget, planning, middelen, personeel en risico's, om ervoor te zorgen dat het bouwproject succesvol wordt voltooid binnen de gestelde tijd en binnen het budget, met aandacht voor kwaliteit en veiligheid. Het vereist een goede samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, zoals opdrachtgevers, aannemers, architecten en leveranciers, om de beoogde doelen te bereiken en eventuele uitdagingen tijdig aan te pakken.

Het realiseren van huisvesting in de vorm van een schoolgebouw, zorgcentrum of kantoorhuisvesting is vaak complex. Er zijn veel partijen bij betrokken. Om een dergelijk proces in goede banen te leiden is het belangrijk om een expert op het gebied van projectmanagement te hebben die als geen ander dit soort processen kent en die daarin uw belangen op het gebied van geld, tijd en kwaliteit behartigt. Onze projectmanagers zijn hierin zeer ervaren en weten welke organisatie en informatie nodig is om de risico’s van uw project te beheersen en de kansen van de huisvesting te benutten.

Voorspelbaar, soepel en waardecreërend

HEVO-projectmanagers zijn niet alleen expert op het gebied van bouwprocessen / projectmanagement maar zijn ook bekend met de primaire processen van de opdrachtgevers omdat zij vergelijkbare bouwprojecten hebben begeleid. Daardoor kunnen we ook gerichter sturen op slimme ontwerpkeuzes op het gebied van bouw- en installatietechniek. Wij noemen dit SMART Engineering. Op die manier ontstaat er binnen het proces meer tijd en ruimte om het gebouw nog beter af te stemmen op gebruikersbehoeften. Waar nodig werken ze samen met de huisvestingsadviseurs HEVO. Wij zorgen ervoor dat uw bouwproces voorspelbaar en soepel verloopt, waarbij creatie van waarde voorop staat. Onze projectmanagers weten wat er nodig is om uw project tot een succes te maken. 

Risicodragend Projectmanagement

Door onze ervaring en marktkennis zijn wij als geen ander in staat om het bouwproces succesvol te organiseren. We bieden dit ook aan als Risicodragend Projectmanagement, wat voor veel opdrachtgevers, met name voor hen die zich niet elke dag bezighouden met bouwopdrachten, een prettige en zekere aanpak is. Wij realiseren het maximale resultaat binnen de financiële middelen en kaders die we samen hebben afgestemd. HEVO heeft een gedegen kennis van zowel markt als materie en kan daardoor zowel op proces als op inhoud sturen. Onderhoud en exploitatie nemen we al mee vanaf het begin. Ook voor deze aspecten geldt dat we garanties en resultaatsverplichtingen niet uit de weg gaan.

Wat kunt u van HEVO verwachten? 

Veelal vindt voordat gestart wordt met projectmanagement een onderzoek plaats waarbij de (financiële) haalbaarheid van het project inzichtelijk wordt gemaakt. Hierna volgt een definitiefase waarin een Programma van Eisen wordt opgesteld. Bij een traditioneel bouwproces volgt de architecten- en adviseursselectie, de ontwerpfase, de prijsvormingsfase van de bouw en vervolgens de realisatie. Bij elke stap begeleiden wij uw project en zorgen wij voor een soepel proces. Na een oplevering met een minimum aan restpunten start de belangrijke fase: de gebruiksfase. Uitgangspunt is het realiseren van een optimaal gebouw binnen de kaders over de gehele levensduur van het gebouw. In het bouwproces beschouwen we onze opdrachtgevers én de gebruikers als onze belangrijkste partners.

Ons projectmanagement is gebaseerd op de methodiek projectmatig werken waarbij we ook delen van PRINCE2 integreren. Deze methode is gericht op het management, de besturing en de organisatie van een project. Wij beschikken over verschillende projectmanagers die PRINCE2-gecertificeerd zijn en deze werkwijze toepassen in hun werk. Wij zorgen ervoor dat uw bouwproces voorspelbaar en soepel verloopt, waarbij creatie van waarde voorop staat. Onze projectmanagers weten wat er nodig is om uw project tot een succes te maken.

Ook interessant

Meer weten over projectmanagement?

Neem dan contact op met:

Bel me terug