Menu

mr. Annelies Overmars

Jurist

annelies.overmars@hevo.nl

Met kennis en creativiteit complexe juridische vraagstukken ontrafelen. Daar krijg ik energie van! Vervolgens is het een uitdaging om dat binnen een project toe te passen, te zoeken naar een oplossing die past binnen de wet- en regelgeving, maar die ook aansluit bij de belangen en bedoelingen van partijen.

Als jurist bij HEVO speel op deze manier graag een rol bij de juridische ondersteuning van de eigen projecten. Maar dit kan ook voor een van onze opdrachtgevers of een procespartner zijn, bij wie een juridische vraag speelt. Als (toekomstig) eigenaar of huurder van (een gedeelte van) een pand, als opdrachtgever bij een ontwerp- en bouwproces, of bij het organiseren van een aanbestedingsprocedure; het brengt rechten en verplichtingen met zich mee.

Wat wil de opdrachtgever, kan dat, hoe kunnen we dat uitwerken? Met een gedegen en pragmatisch juridisch advies wil ik voor partijen duidelijkheid scheppen in wat ze kunnen en mogen verwachten om met elkaar duurzaam te presteren. Mijn expertise ligt op het gebied van bouwrecht, huurrecht, aanbestedingsrecht, contractenrecht.

Voorbeelden uit mijn adviespraktijk:

  • Een ontwikkelaar organiseerde een Europese aanbesteding voor zijn opdrachtgever. Ik heb de aanbestedingsprocedure mee opgezet en de door de ontwikkelaar opgestelde selectie- en gunningsleidraad beoordeeld.
  • Een schoolbestuur ging een samenwerkingsovereenkomst aan met de gemeente voor de ontwikkeling van een Brede School. Wij hebben de gesprekken met de gemeente begeleid, de samenwerkingsovereenkomst bestudeerd en wijzigingsvoorstellen gedaan.
  • Een aanbestedende dienst was onzeker over de manier waarop een project aanbesteed moest worden. Na een gesprek heb ik de verschillende mogelijkheden in een memo uiteengezet.
  • Voor een zorginstelling heb ik het aanbestedingsbeleid opgesteld.
  • Een schoolbestuur had een ontwerp gekregen van een architect dat absoluut niet aan de verwachtingen voldeed. Met de school is gekeken welke mogelijkheden er waren om het project toch de juiste richting op te sturen, en naar de mogelijkheden om afscheid te nemen van de architect. Nadat het schoolbestuur had gekozen om door te gaan, heb ik de brief naar de architect opgesteld. Daarmee zijn de uitgangspunten voor de doorstart vastgesteld.
  • Een opdrachtgever kreeg voor de huur van het toekomstige pand een huurcontract voorgelegd. Ik heb dat van commentaar voorzien en heb een bespreking met de verhuurder gehad.
  • Een opdrachtgever wenste een gedeelte van een door een ontwikkelaar nieuw te bouwen pand te kopen. Hij wilde inspraak houden in het nog uit te werken ontwerp. Met de jurist van de ontwikkelaar heb ik een koopovereenkomst uitgewerkt.

 

Er is verschil tussen recht hebben en recht krijgen.