Menu

Zorgvisie leidend in vernieuwbouw

Vrouwenopvang Valkenhorst

Bij de fusie van Stichting Juzt en Safegroup was vrouwenopvang Valkenhorst in Breda een van de onderwerpen. Veranderingen in de zorgmarkt, afbakening van de doelgroep, alsook de wens vrouwen sneller terug te laten keren in de maatschappij, zorgden ervoor dat het gebouw niet langer in lijn was met de zorgvisie.

Opdrachtgevers
Stichting Juzt en Safegroup

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.500 m²

Uitgevoerd
Oktober 2015 - november 2015

Bestaand gebouw

Wij hebben beide organisaties begeleid bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE), een Technisch Programma van Eisen (TPvE) en een investeringskostenraming. Daarbij was het uitgangspunt om gebruik te maken van de bestaande locatie en het bestaande gebouw. Dit betekende deels renovatie, deels nieuwbouw en deels sloop. Bovendien moest er rekening worden gehouden met een continu operationeel gebouw tijdens alle (bouw)werkzaamheden.

Samenwerkingssessies

Er werden twee intensieve en creatieve samenwerkingssessies gehouden. Hieraan deden verschillende mensen van de werkvloer mee, specialisten van de nodige onderdelen en ook het management. Naast deze sessies zijn er interviews gehouden en hebben de nodige afstemmingsgesprekken plaatsgevonden. Dit leidde tot een gezamenlijk Programma van Eisen, Technisch Programma van Eisen en opvolgend een investeringskostenraming.

Sander Barentsz

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Sander Barentsz, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's