Menu

Scenario-ontwikkeling nieuwbouw of renovatie

Advies en begeleiding WoonZorgcentra Haaglanden - locatie De Strijp

De Strijp van WoonZorgcentra Haaglanden (WZH) voldoet niet aan het Programma van Eisen van WZH voor haar woonzorgcentra. WZH staat voor de keuze tussen renovatie of nieuwbouw van deze locatie.

Woonzorgcentra Haaglanden (WZH) staat voor de keuze haar woonzorgcentrum De Strijp te renoveren of te vervangen door nieuwbouw. WZH heeft in 2018 nieuwe Programma’s van Eisen (PvE) ontwikkeld voor de verschillende doelgroepen die ze huisvesting en zorg biedt. WZH heeft ons gevraagd te onderzoeken op welke wijze het mogelijk is het nieuwe PvE te realiseren in De Strijp en wat de financiële consequenties daarvan zijn.

Om hier inzicht in te geven hebben wij enkele ruimtelijke renovatiescenario’s opgesteld. Locatie De Strijp kenmerkt zich door het feit dat alles gelijkvloers is. Er zijn verschillende paviljoens waar cliënten met dementie en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in groepswoningen en/of appartementen wonen en zorg krijgen. Doordat alles gelijkvloers is, is er een uitgebreid loopcircuit aanwezig en kunnen de bewoners gebruik maken van verschillende tuinen. Het merendeel van de zit-/slaapkamers in De Strijp heeft geen eigen sanitair.

Wij hebben inzichtelijk gemaakt wat de ruimtelijke, technische en financiële consequenties zijn van de verschillende scenario’s. Ook zijn investeringsramingen opgesteld van de renovatie- en duurzaamheidsscenario’s. Deze zijn vergeleken met de investeringskosten voor nieuwbouw van een vergelijkbaar nieuwbouwprogramma. Voor de verschillende scenario’s zijn inpassingsstudies en de bijbehorende investerings- en exploitatiekostenramingen gemaakt. Er is een strategisch afwegingskader opgesteld, op basis waarvan besluitvorming kon plaatsvinden.

René Lolkema

Meer weten?

Neem dan contact op met René Lolkema, telefoon 073 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's