De Braak Helmond

Locatie
Helmond
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw (be)leefcampus voor onderwijs-, sport-, gezondheids- en horecavoorzieningen

Kenmerkend

Een bruisend sport-, onderwijs- en gezondheidspark midden in de stad

Campus De Braak is een toegankelijke plek waar bewoners van de omliggende wijken graag naartoe komen.

Sportpark De Braak biedt al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw plaats aan verschillende breedtesporten, zoals voetbal, korfbal, tennis, handbal, petanque en schoolsporten. De binnensporten vinden plaats in sporthal De Braak, die eveneens uit deze periode stamt. Daarnaast bevindt zich op het sportpark sinds 1967 het stadion van Helmond Sport. Tussen 1994 en 2000 is het stadion grondig verbouwd tot een volledig overdekte zitaccommodatie. Echter, het stadion is inmiddels wederom aan vernieuwing toe, gezien de huidige eisen voor veiligheid, comfort en exploitatie die aan een hedendaags en modern stadion worden gesteld.

ai_beleefcampus_de_braak_helmond.png
Artist-impression: referentie nieuw MFSA (beeld Dr.-Knippenbergcollege)

Om het maatschappelijk belang van het sportpark weer een nieuwe impuls te geven en om deze ook op de lange termijn te kunnen behouden, is de gemeente Helmond voornemens om het sportpark een grondige herontwikkeling te laten ondergaan. Ook Stichting Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft zich aangesloten bij dit project. De meerwaarde om zich hier te vestigen is het invulling geven aan topsportvriendelijk onderwijs en vanwege de inspirerende leeromgeving.

De campus

Eind 2017 stemde de gemeenteraad van Helmond in met de ontwikkeling van Sport- en Beleefcampus De Braak. Het Dr.-Knippenbergcollege en Praktijkschool Helmond van OMO Scholengroep Helmond gaan deel uitmaken van deze unieke campus met, naast de scholen, een multifunctionele sportaccommodatie (MFSA) waarin onder meer voetbalclub Helmond Sport gaat spelen.

Wij hebben OMO Scholengroep begeleid bij het opstellen van een ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen voor de sporthal en gymzalen (totaal 3.000 m² bvo), dat aansloot bij de hedendaagse bewegings(onderwijs)visie van zowel de sportverenigingen als de twee scholen. Het ruimtelijk, functioneel en technisch Programma van Eisen van de sporthal en de gymzalen is onderdeel van een Integraal Programma van Eisen van de Beleefcampus.

De gemeente en OMO worden gedeeld eigenaren van het sportcomplex, dat in de woorden van hen een 'sport- en beleefcampus' wordt. Ook de wijken eromheen moeten ervan profiteren op het gebied van gezondheid en sociale verbetering. Uiterlijk 2023 moet alles klaar zijn.

De sporthal is volgens de NOC*NSF-klasse 2 opgesteld, de gymzalen volgens KVLO-eisen.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug