#

IJburg College
Amsterdam

Lees meer
Locatie
Amsterdam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw Brede School (vmbo, havo en vwo), appartementen en sporthal (NOC*NSF)

Kenmerkend

Extreem duurzame Brede School

Opdrachtgever
IJburg College, Gemeente Amsterdam, Dienst Maatschappelijke ontwikkeling en Woningcorporatie Ymere

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
Circa € 19.500.000

Brutovloeroppervlak (bvo)
School en sport: 15.800 m² 
23 appartementen: 115 m² per appartement

Ingebruikname
Augustus 2011

Architect
LIAG architecten en bouwadviseurs Den Haag

Interieurarchitect
Ateliers interieurarchitecten Delft

Bouwkundig aannemer
Combi De Geus Bouw Broek op Langedijk en HBB Groep Heemstede

Constructeur
Van Rossum Infra Amsterdam

Bouwfysisch adviseur
DGMR Adviseurs Arnhem

Installatieadviseur
Raadgevend Ingenieursburo Schreuder Alkmaar

W-installateur
Hollander Techniek Apeldoorn

E-installateur
HOMIJ Technische Installaties Nieuwegein

Ik vind het onbegrijpelijk dat niet alle scholen of gemeenten werken met Risicodragend Projectmanagement van HEVO. Niet alleen krijg je daardoor wat je wilt, het maatschappelijk geld wordt ook nog eens op een goede manier besteed. Nico Moen, Schoolleider Bedrijfsvoering en Communicatie van het IJburg College in Amsterdam

Het IJburg College in Amsterdam is een school voor vmbo, havo en vwo en staat op een prominente plek in het stadsdeel met vrij uitzicht over het Theo van Goghpark. De nieuwbouw is ontwikkeld omdat het voormalige gebouw niet aansloot bij de ruimtelijke en functionele behoeften van de onderwijsvisie van het IJburg College.

In het bouwen voor onderwijs-, gezondheid- en sportorganisaties, werkt het goed om voor eigen risico te werken. Vaak zijn onderwijs- of gezondheidsinstellingen gebaat bij bureaus die het hele traject, waaronder alle financiën, van begin tot eind oppakken. HEVO nam de opdracht geheel voor eigen risico aan en was in zijn totaliteit verantwoordelijk voor het eind­resultaat op basis van Risicodragend Projectmanagement. De opdrachtgever heeft hierbij één aanspreekpunt en één eindverantwoorde­lijke en wordt zo compleet ontzorgd.

Drieledig gebouw

Aanvankelijk wilde de nieuwbouw niet van de grond komen. Door het inslaan van nieuwe wegen is het plan ontstaan om extra woningen op de school te bouwen. Zodoende werd de functie van het gebouw drieledig; een school voor voortgezet onderwijs, een sporthal die aan de NOC*NSF-eisen voldoet en als derde functie 23 woningen.

Het moderne gebouw biedt plaats aan 1.300 leerlingen, heeft een fietsenkelder en een sporthal die aan NOC*NSF-eisen voldoet. Het IJburg College is een gezonde school. Dit betekent dat er veel aan sport en bewegen gedaan wordt, zowel binnen schooltijd als daarbuiten en dat het aanbod in het Grand Café is samengesteld op basis van de adviezen van het voedingscentrum. Dat de school met sportvoorzieningen er ooit komen zou, stond wel vast.

Visie schoolbestuur

Geheel volgens de visie van het schoolbestuur, kent de school een open indeling, zonder ‘klassieke’ schoollokalen. Om de leerlingen te laten leren van elkaar zijn de verschillende schoolafdelingen, vmbo, havo en vwo, gemengd opgezet. Beneden bevinden zich de aula, keuken, verschillende lesruimten en een gymzaal. De forse hoofdentree aan de voorkant kent gescheiden ingangen, waardoor het mogelijk wordt de sporthal en school afzonderlijk van elkaar te gebruiken. De twee bouwlagen erboven beschikken voornamelijk over lesruimten, ook nu weer zo open mogelijk uitgevoerd. Rechtsboven in het gebouw komt de gemeentelijke sporthal, die vanaf de derde verdieping doorloopt tot het dak. Verschillende sportverenigingen gaan hier gebruik van maken. Ook de leerlingen zelf kunnen er terecht. Grote vouwwanden maken het mogelijk om de hal in drie gymzalen op te delen. Ten slotte ligt er onder het gebouw een parkeerkelder met grote fietsenstalling.

Ook interessant

Het project nieuwbouw IJburg College Amsterdam is opgenomen in ons boek ’40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. 

# # #

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug