Menu

Groei leerlingenaantal leidt tot uitbreiding praktijkonderwijs

De Baander Amersfoort

De Baander, school voor praktijkonderwijs in Amersfoort, heeft te maken met groei van het leerlingenaantal. De bestaande huisvesting biedt onvoldoende ruimte. Op de locatie van De Baander wordt een uitbreiding van 605 m² brutovloeroppervlak toegevoegd aan de bestaande huisvesting. De uitbreiding bestaat uit vier praktijkruimten, ondersteunende ruimten, een uitbreiding van de bestaande aula en een uitbreiding van het bestaande dierenverblijf.

Opdrachtgever
De Baander, school voor praktijkonderwijs, Amersfoort

Rol HEVO
Projectmanagement, kostenmanagement

Start ontwerp
Juli 2016

Start bouw
Juli 2017

Ingebruikname
Eind 2017

Architect
Bulkens Architecten bna Molenhoek

Compleet

Wij hebben een huisvestingsonderzoek gedaan waarin gekeken is naar de mogelijkheden die de bestaande huisvesting kan bieden door het toenemende aantal leerlingen. Op basis van het huisvestingsonderzoek verzorgen wij tevens het complete projectmanagement voor de uitbreiding van de bestaande huisvesting van De Baander. We zijn inmiddels gestart met de ontwerpwerkzaamheden.

Participatie

Gedurende het proces is participatie en betrokkenheid van docenten en leerlingen bij de uitbreidingsplannen van belang voor De Baander. In werksessies werd gezamenlijk nagedacht over de functionaliteit en de juiste invulling van de praktijkruimten. Licht, transparantie en rust waren belangrijke uitgangspunten voor de uitbreiding van het bestaande gebouw. Op basis van een uitgewerkt Definitief Ontwerp wordt er een uitvoerende partij gezocht, die de uitbreiding gezamenlijk met het projectteam snel kan gaan realiseren.

Bulkens Architecten bna Molenhoek
Iris Jansen

Heeft u vragen over dit project?

Neem contact op met Iris Jansen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's