#

De Baander Amersfoort

Lees meer
Locatie
Amersfoort
Status
Gereed
Programma

Uitbreiding school met praktijkruimten, uitbreiding aula en dierenverblijf

Kenmerkend

Groei leerlingenaantal leidt tot uitbreiding praktijkonderwijs

Opdrachtgever
De Baander, school voor praktijkonderwijs, Amersfoort

Rol HEVO
Projectmanagement, kostenmanagement

Start ontwerp
Juli 2016

Start bouw
Juli 2017

Ingebruikname
Eind 2017

Architect
B2 Architecten Molenhoek

Bouwkundig aannemer
Heilijgers Amersfoort

Meerwaarde door participatie en betrokkenheid van docenten en leerlingen bij de uitbreidingsplannen.

De Baander, school voor praktijkonderwijs in Amersfoort, had te maken met groei van het leerlingenaantal. De bestaande huisvesting bood onvoldoende ruimte. Op de locatie van De Baander is een uitbreiding van 605 m² brutovloeroppervlak toegevoegd aan de bestaande huisvesting. De uitbreiding bestaat uit vier praktijkruimten, ondersteunende ruimten, een uitbreiding van de bestaande aula en een uitbreiding van het bestaande dierenverblijf.

Foto's: Heilijgers Amersfoort

Compleet

Wij hebben een huisvestingsonderzoek gedaan waarin gekeken is naar de mogelijkheden die de bestaande huisvesting kon bieden door het toenemende aantal leerlingen. Op basis van het huisvestingsonderzoek hebben wij tevens het complete projectmanagement verzorgd voor de uitbreiding van de bestaande huisvesting van De Baander. 

Participatie

Gedurende het proces was participatie en betrokkenheid van docenten en leerlingen bij de uitbreidingsplannen van belang voor De Baander. In werksessies werd gezamenlijk nagedacht over de functionaliteit en de juiste invulling van de praktijkruimten. Licht, transparantie en rust waren belangrijke uitgangspunten voor de uitbreiding van het bestaande gebouw. Op basis van een uitgewerkt Definitief Ontwerp is er een uitvoerende partij gezocht, die de uitbreiding gezamenlijk met het projectteam snel heeft gerealiseerd.

Artist-impression B2 Architecten Molenhoek

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug