Menu

Nieuwbouw brede school in bosrijke omgeving

Brede school De Sonnewijzer Son en Breugel

De Sonnewijzer biedt plaats aan circa 200 leerlingen, twee groepen kinderdagverblijf en drie groepen buitenschoolse opvang. De vervangende nieuwbouw werd gerealiseerd vlakbij de locatie van de oude school en is in harmonie met de omringende bosrijke natuur. Omdat het bestaande gebouw niet meer voldeed aan de eisen die het moderne onderwijs aan een schoolgebouw stelt, werd gekozen voor nieuwbouw.

Opdrachtgever
SKPO Eindhoven

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
1.650 m² bvo

Oplevering
25 juli 2017

Architect
Bonnemayer Architecten

Wij hebben dit project risicodragend begeleid vanaf de definitiefase tot en met de realisatie, inclusief ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen, kostenmanagement, directievoering en nazorg.

Een uitdagende nieuwe leeromgeving

In het nieuwe gebouw is sprake van een open en transparante uitstraling. Ook is in het gebouw rekening gehouden met de speerpunten van het onderwijs op De Sonnewijzer: voor- en vroegschoolse educatie, lezen, differentiatie, extra ondersteuning, techniekonderwijs en Rots & Watertraining. Ook het samen vieren en creëren staat hoog in het vaandel van brede school De Sonnewijzer. Vandaar de flexibiliteit in het gebouw: zo kunnen de aula en de speelzaal samengevoegd worden tot één grote ruimte en kan de sportruimte tevens gebruikt worden voor toneel en theateruitvoeringen. Maar er zijn ook kleine ruimten op de gang, waar leerlingen afgezonderd van de klas kunnen werken als dit nodig is.

Het buitenterrein is voorzien van de meest uitdagende speeltoestellen. Er is een heuvel met een tunnel en een glijbaan. De toestellen staan op het ruime en bosrijke buitenterrein van de school.
Maar ook de school zelf is royaal van opzet en kent enkele zeer praktische oplossingen en ruimten. Zo zijn alle ruimten van de school onder andere voorzien van een maatwerk interieur.

Een echte multifunctionele accommodatie

Zowel de basisschool als KoreinKinderplein maken gebruik van het gebouw. En daar is in het ontwerp dan ook rekening mee gehouden. De school is een speelplaats, ontmoetingsplek, een park, kinderplein, straat, bos, museum, theater maar ook een dagelijks aangename en sociaal vormende ontmoetingsplaats.

Een duurzaam en levensbestendig gebouw!

Het resultaat is een duurzaam en levensbesteding gebouw. De GPR-score is gemiddeld een 8,0 (ambitie was 7,0). Het item gezondheid scoort zelfs een 8,7 en energie een 7,9.

Henrie van den Berg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met Henrie van den Berg, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's