Campus Eemsdelta Groningen
te Appingedam

Locatie
Appingedam
Status
Loopt
Programma

Campus met vier scholen, lokale sportverenigingen, culturele organisaties en bedrijfsleven

Kenmerkend

Begeleiding campusvorming en financiering

Een problematische situatie van aardbevingen en krimp wordt door de campus omgezet tot nieuwe, positieve ontwikkelingen.

HEVO heeft de opdracht om het Eemsdeltacollege - een scholengemeenschap voor praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo - voor haar locaties in de gemeenten Delfzijl en Appingedam te adviseren en te begeleiden in het traject van doordecentralisatie.

Dit traject vindt plaats in een periode waarin het Eemsdeltacollege het initiatief voorbereidt voor de realisatie van een geheel nieuwe onderwijscampus in Appingedam-Delfzijl. Zij werkt daarin samen met het ROC Noorderpoort, dat eveneens gehuisvest zal gaan worden op deze nieuw te ontwikkelen campus. De campus zal onderdak bieden aan circa 1.800 tot 2.000 scholieren en studenten en kent naast verschillende onderwijsgebouwen ook sportaccommodaties

In een eerder traject hebben de beide onderwijsinstellingen met de betrokken gemeenten vastgesteld dat het gezamenlijk realiseren van een nieuwe campus een meer duurzame oplossing biedt dan het voortgaan met de bestaande huisvesting.

De Eemsdelta Campus wordt méér dan een onderwijscampus: een nieuw bruisend hart voor de hele regio.

Wij begeleiden het Eemsdeltacollege met het financieringsvraagstuk en de formalisering van de doordecentralisatie in overeenkomsten en adviseren ten aanzien van effecten op bedrijfsvoering en realisatiestrategie. Bijzondere uitdagingen liggen in de noodzaak tot het aardbevingsbestendig maken van huisvesting en de demografische ontwikkelingen in het gebied Noordoost Groningen:

  • De huidige scholen zijn niet voldoende aardbevingsbestendig.
  • De huidige scholen ondervinden de gevolgen van krimp in de regio; zij kampen met een teruglopend leerlingenaantal. 

Door vier scholen op één locatie te vestigen, wordt interactie gestimuleerd en wordt de voortzetting van het voortgezet onderwijs in de regio veiliggesteld. De 'Campus Eemsdelta te Appingedam' biedt een frisse start en kansen voor een nieuwe, eigen en innovatieve koers voor onderwijs met een brede blik op de toekomst. Binnen de campus staan vier thema’s centraal:

  • Recreatie, sport en welzijn.
  • Ontwikkeling en onderwijs.
  • Economie, techniek en praktijk.
  • Cultuur.

In de media

Eemsdeltacollege in het nieuws bij RTV Noord (23 januari 2018):
Gemeenten en Eemsdeltacollege bereiken akkoord over schoolcampus Appingedam

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug