Menu

Brede school met leerpleinen

Nieuwbouw Huizingaschool Amsterdam

Stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam heeft opdracht gegeven voor een grootschalige renovatie van de Westelijke Tuinsteden. De nieuwbouw voor Brede School Huizinga in de Jacob Geelbuurt was onderdeel van dit vernieuwingsplan.

Opdrachtgever
Stichting Westelijke Tuinsteden Amsterdam

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedure, architectenselectie, bouwmanagement, contractmanagement, Risicodragend Projectmanagement, kostenmanagement, kwaliteitsmanagement

Brutovloeroppervlak (bvo)
2.500 m²

Ingebruikname
Zomer 2016

Architect
Paul de Ruiter Amsterdam

De ambities qua duurzaamheid lagen hoog; de compacte school maakt optimaal gebruik van licht en frisse lucht en het technisch Programma van Eisen stelde hoge eisen aan isolatie en onderhoudsarm materiaalgebruik. Door het projectmanagement risicodragend uit te voeren hebben wij resultaatgaranties gegeven op kwaliteit, planning en budget. Het schoolbestuur behield daarmee maximale invloed maar wij waren verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Op 17 mei 2016 is de nieuwbouw van de Huizingaschool in gebruik genomen, inclusief een gymzaal. De school maakt, naast traditionele groepsruimten, optimaal gebruik van leerpleinen. Daarnaast vormt een keuken het hart van de school waar ouders, teamleden en leerlingen elkaar kunnen ontmoeten. De school beschikt tevens over een grote aula en een ouderlokaal.

In de media

In ons relatiemagazine 360°, themanummer 17, ‘impact’, is een artikel gepubliceerd met de titel ‘Ruimte voor leren en ontwikkelen van morgen; (ver)nieuwbouw zes basisscholen Amsterdam Nieuw-West’.

Download artikel

Fotografie: Sónia Arrepia / Paul de Ruiter Architects
Winifred van den Bosch

Wilt u meer weten over dit project?

Neem contact op met Winifred van den Bosch, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's