Strategische huisvesting maatschappelijk vastgoed

Locatie
Status
Loopt
Programma

Strategisch huisvestingsplan

Kenmerkend

Voor de BasisFluvius, Warande en Auris

Maatschappelijk relevante opgaven.

In opdracht van diverse opdrachtgevers binnen het maatschappelijk vastgoed bekleden wij een functie als manager huisvesting a.i. om toe te werken naar een langetermijnvisie (strategisch huisvestingsplan) en de organisatie eromheen te professionaliseren.

Onze ervaring is dat bestuurders steeds meer aandacht krijgen voor de wijze waarop de organisatie rondom huisvesting is georganiseerd (efficiënt en kostenbewust) en op welke wijze de huisvesting vormgegeven kan worden (kernportefeuille met ambitie en kwaliteit). Men is bereid om vooruit te kijken en meer op strategisch niveau afwegingen te maken voor de lange termijn. Onze rol is om de bestuurders en belanghebbenden mee te nemen in dit proces. Het neerzetten van de organisatie en het vernieuwen/verduurzamen van de huisvesting (uitvoeringsagenda en visie op beheer).

Meer informatie

Lees ook onze referentie.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug