Koninklijke auris groep rotterdam

Locatie
Rotterdam
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsplan en ondersteuning op strategisch en tactisch niveau

Kenmerkend

Interim-adviseur huisvesting

Huisvesting verbeteren en verduurzamen voor onderwijs en zorg.

In opdracht van het bestuur van de Koninklijke Auris Groep (Auris) hebben we de mogelijkheid gekregen om op interim-basis (coördinator adviseur huisvesting) te ondersteunen op strategisch en tactisch niveau. Daarnaast spelen op operationeel niveau enkele dossiers die extra aandacht behoeven.

Auris had behoefte aan ondersteuning op het gebied van huisvesting. Op basis van onze ervaring om dergelijke trajecten strategisch te benaderen en tevens toe te werken naar een professionalisering van het huisvestings­management, is aan ons gevraagd dit op te pakken. 

Het voornaamste doel is het opstellen van een strategisch huisvestingsplan, om van daaruit toe te werken naar een uitvoeringsagenda (projecten, beheer en exploitatie).

Daarnaast zijn we gestart met het inzichtelijk maken van de huisvesting en de organisatie eromheen, onder andere werven en selecteren van de beoogde opvolger. Op tactisch niveau zijn we betrokken bij diverse lopende projecten en dossiers (haalbaarheid, bestuursbesluit en projectbewaking) en zijn we gestart met onder andere taakverdeling, aanbestedingen, inkoopbeleid huisvesting, databeheer, financiële bewaking etc. Daarbij is altijd ons streven om de huisvesting te verbeteren c.q. te verduurzamen en aan te sluiten op de behoefte, de dienstverlening te verhogen (ontzorgen) en de verbindingen te zoeken binnen de organisatie én extern (kennis uitwisselen en samenwerken).


Auris is er speciaal voor mensen met problemen met gehoor, spraak en/of taal. Auris biedt daarmee onderwijs én zorg aan, van peuters tot volwassenen. Om in deze primaire behoefte te voorzien beschikt Auris over circa 20 scholen (SO/VSO), 3 audiologische centra en 16 zorglocaties, inclusief kinderopvang.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug