Menu

Transformatie naar een nieuw hoofdgebouw

MetaForum TU/E Eindhoven

De vernieuwde W-hal, die centraal op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) ligt, huisvest allerlei studievoorzieningen. Zo biedt het gebouw plaats aan de centrale bibliotheek, met een groot aantal individuele studieplekken en ruimten voor het werken in groepen. Verder bevinden zich daar de ICTheek, het Talencentrum, het Notebook Service Centrum, de dictatenverkoop, een studiecafé en ook een aantal kleinere onderwijsruimten die door meerdere faculteiten gebruikt kunnen worden.

Opdrachtgever
TU Eindhoven

Rol HEVO
Projectmanagement

Projectomvang inclusief btw
€ 60.000.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
26.000 m²

Ingebruikname
2012

Architect
Ector Hoogstad Architecten Rotterdam

Wij hebben als adviseur van de universiteit het totale projectmanagement verzorgd. In totaal gaat het om een gebouw van circa 26.000 m² brutovloeroppervlak. Medio 2012 hebben de nieuwe bewoners er hun intrek genomen. Voor het project heeft de universiteit ruwweg zestig miljoen euro uitgetrokken.

Bovenop de W-hal is een vijf verdiepingen tellend gebouw gerealiseerd, dat het onderkomen is van de faculteit Wiskunde en Informatica. Dit bouwdeel staat op stalen kolommen die door het dak van de W-hal heen 'prikken'. Het gebouw heeft een centraal atrium, waar kantoren, onderwijs- en vergaderruimten omheen gegroepeerd zijn. Het bouwdeel biedt huisvesting aan ongeveer vierhonderdvijftig medewerkers en een kleine zevenhonderd studenten.

Het project MetaForum TU/E Eindhoven is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Arno Aarts

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Arno Aarts, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's