Menu

Winnaar Scholenbouwprijs door verrassende ideeën

Niekée Roermond

Uitgangspunt van opdrachtgever en architect was dat het nieuwe gebouw van vmbo-school Niekée in Roermond mensen uitnodigt en uitdaagt er gebruik van te maken. Behalve voor onderwijs kan het gebouw ook worden gebruikt voor diverse evenementen. Niekée is hiermee een facilitair onderwijs- en activiteitencentrum. School, museum, theater, beursgebouw en conferentieoord.

Opdrachtgever
Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML)

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten inclusief btw
€ 12.850.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
7.924 m²

Ingebruikname
2008

Architect
LIAG architecten en bouwadviseurs

Interactief

In dit creatieve proces hebben wij ons niet laten beperken door de randvoorwaarden. Dat kwam later. Tijdens een interactieve workshop ontstonden verrassende ideeën, die leidden tot een heldere onderwijs- en huisvestingsvisie. Het leerconcept van Niekée voorziet immers in een actieve wijze van leren, waarbij uitdaging en nieuwsgierigheid kernpunten zijn. Wij vertaalden die in een passend Programma van Eisen en verzorgden het Risicodragend Projectmanagement voor de ontwerp- en bouwfase. Wij stuurden alle partijen aan en waren eindverantwoordelijk voor het budget, de planning en de kwaliteit.

Evenwichtig

Het nieuwe gebouw is compact opgezet in een carré rondom een centraal atrium, met een evenwichtige daglichttoetreding van boven. Hierdoor blijft de temperatuur te allen tijde aangenaam. Het is duidelijk dat installatietechnische aspecten en akoestiek integraal onderdeel vormen van het ontwerp van het gebouw. Architect en opdrachtgever hebben hier al in een vroeg stadium over nagedacht. Niekée neemt een maatschappelijke plaats in door de vele verenigingen die er gebruik van maken. Ook functioneert de school als bedrijf, door afspraken met kopieerbedrijven en inrichters te maken.

Niekée heeft de Scholenbouwprijs 2008 gewonnen.

Het project Niekée Roermond is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Willem Adriaanssen

Meer weten over dit project?

Neem contact op ment Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's