# # #

Nieuwbouw
De Parkschool en
Ibn-i Sina Arnhem

Lees meer
Locatie
Arnhem
Status
Gereed
Programma

Risicodragend Projectmanagement, van Programma van Eisen t/m oplevering

Kenmerkend

Nieuwbouw BENG schoolgebouw, islamitische basisschool en openbare basisschool onder één dak

Opdrachtgevers
Flores Onderwijs en Simon Scholen

Gebruikers
De Parkschool en Ibn-i Sina

Rol HEVO
Risicodragend Projectmanagement

Brutovloeroppervlakte (bvo)
Circa 2.950 m²

Oplevering
Eind juni 2023

Architect
LKSVDD Architecten Enschede

Constructeur
Adviesbureau Van de Laar Eindhoven

Installatieadviseur
TDS Engineering Almere

Bouwfysisch adviseur
Alcedo Holten

Bouwkundig aannemer
Kuijpers Bouw Heteren

Werktuigbouwkundig installateur
Willems Technische Installaties Uden

Elektrotechnisch installateur
Gabriëls Elektro Veghel

Bouwkundig opzichter
CBB Arnhem

Twee scholen samen onder één dak; meer samenwerken en gebruik maken van voorzieningen, terwijl ook hun eigen identiteit goed herkenbaar blijft.

In het IHP Primair Onderwijs 2017-2026 van de gemeente Arnhem is nieuwbouw opgenomen voor openbare basisschool De Parkschool en islamitische basisschool Ibn-i Sina. Samen onder één dak. De twee scholen, van respectievelijk de schoolbesturen Flores Onderwijs en Simon Scholen, zien de nieuwbouw als samenwonen onder één dak en zijn deze uitdaging met open armen aangegaan. De scholen werken samen op het gebied van faciliteiten en voorzieningen in het gebouw, terwijl ook hun eigen identiteit goed herkenbaar blijft.

HEVO - De Parkschool en Ibn-i Sina Arnhem
Fotografie: Mike van Schoonderwalt

De gemeente Arnhem stelde in samenspraak met de schoolbesturen vast dat de nieuwbouw gerealiseerd zou worden aan de Kinderkamp in Arnhem, naast het oude schoolgebouw van De Parkschool. In het voorjaar van 2020 hebben wij met intensieve betrokkenheid van de beide scholen en schoolbesturen het ruimtelijk-functioneel en technisch Programma van Eisen voor de nieuwbouw opgesteld. Daarna hebben wij het volledige project van circa 2.950 m² bvo risicodragend begeleid. 

Het ontwerp

In het najaar van 2020 zijn de architect en adviseurs geselecteerd en is er een start gemaakt met het ontwerpteam. Belangrijke uitgangspunten die aan het ontwerpteam werden meegegeven waren het vinden van synergie in het ontwerp (winst halen uit het samenwonen onder één dak), in balans met het behouden en uitstralen van de eigen identiteit. Van buitenaf heeft het gebouw ‘een smoel’, waarbij de beide scholen afzonderlijk zichtbaar zijn. De architect heeft door middel van een lichte overkraging in de gevelafwerking op de verdieping aan twee zijden van het gebouw ‘koppen’ gerealiseerd, waarin de identiteit van de beide scholen terugkomt. Deze uitkragingen in de gevel zijn afgewerkt met aluminium panelen waarin voor De Parkschool een bosachtig patroon terugkomt en voor Ibn-i Sina een oosters patroon. Zo is op een subtiele wijze duidelijk waar zich de entree van welke school bevindt. 

Het nieuwe gebouw van het kindcentrum sluit volledig aan op de onderwijsconcepten van beide scholen. Tijdens het ontwerpproces is er samen met de gebruikers voor gezorgd dat hun wensen op het gebied van transparantie, kleuren, materialen en ruimtegebruik in het ontwerp terugkomen. Zo heeft de Parkschool leerpleinen met kleinere vensters die deze verbinden met de lokalen. Ibn-i Sina heeft gekozen voor een gebedsruimte en brede ramen tussen de gangen en lokalen. In gebruik en functionaliteit verschilt de inrichting van de twee scholen, terwijl de beide structuren in de hoofdopzet van de kolommenstructuur van het gebouw passen. De scholen komen elkaar tegen in de centrale ontmoetingsruimte en zij delen een speellokaal en een multifunctioneel lokaal. Beide scholen hebben een eigen schoolplein voor de kleuters en zij delen een groot schoolplein met de midden- en bovenbouw.

Duurzaam en toekomstbestendig

Het gebouw is energiezuinig (voldoet aan de BENG-normering) en het binnenklimaat is ontworpen op basis van gemiddeld Frisse Scholen klasse B. Het gebouw is ook toekomstbestendig, zodat eventuele wisselingen in leerlingenaantallen onderling kunnen worden opgevangen (bijvoorbeeld in het geval van groei bij de ene school en daling bij de andere school). Hiervoor zijn vier wissellokalen gerealiseerd. Dit zijn lokalen die het ene schooljaar bij de ene school kunnen horen en het volgende schooljaar bij de andere. Verder wordt warmte in het gebouw geleverd door een warmte-koudeopslag (WKO). Dankzij deze duurzame installatie voldoet de nieuwbouw aan de BENG-normering. In het buitenterrein zijn wadi’s gerealiseerd voor tijdelijke opvang en vertraagde afvoer van regenwater.  

Realisatie en veiligheid

Medio mei 2022 gingen de boorpalen de grond in en daarna werden de contouren van het gebouw snel zichtbaar. De nieuwbouw is direct naast het oude gebouw van De Parkschool gerealiseerd. Daarom was er tijdens de realisatie extra aandacht voor veiligheid en het beperken van overlast. De scholen, ouders en kinderen werden uitgebreid geïnformeerd over de veiligheid rond de bouwplaats en er zijn met de ouders aanvullende afspraken gemaakt over het halen en brengen van de kinderen. De bouwhekken aan de zijde van de oude school werden tijdens de bouw met doeken afgeschermd en er is extra aandacht uitgegaan naar het ontwerpen van een bouwinrit voor maximale veiligheid en minimale overlast. 

Ook interessant

Het project nieuwbouw De Parkschool en Ibn-i Sina Arnhem is opgenomen in ons boek '40 jaar onderwijshuisvesting door HEVO'.

# # #

Fotografie: Mike van Schoonderwalt

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug