Menu

Circulair onderwijspaviljoen

Futura College Woerden

De praktijkschool Woerden is in 2012 volledig vernieuwd. Vernieuwend onderwijs en het hierbij doordachte ontwerp hebben gezorgd voor een structurele toename van leerlingen. In eerste instantie is via interne verbouwingen de school passend gemaakt, maar nu is het tijd voor een stand-alone onderwijspaviljoen naast de bestaande school.

Opdrachtgever
Futura College Woerden

Stichtingskosten exclusief btw
€ 550.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
165 m²

Start ontwerp
Medio 2018

Start bouw
Het project is tot nader order stopgezet wegens een teruglopend leerlingenaantal

Architect
Ector Hoogstad Architecten Rotterdam

Wij zijn door Futura aangesteld als gedelegeerd opdrachtgever en kregen de taak om binnen het gestelde budget de hoge duurzaamheidsambitie, een stand-alone, circulair onderwijspaviljoen, te realiseren. Eind 2020 zal het nieuwe paviljoen - met daarin twee leslokalen, een garderobe en toiletten - opgeleverd worden. Samen met alle betrokkenen werken wij momenteel aan het definitieve bouwplan. Hierbij wordt afgeweken van de ‘traditionele’ bouworganisatievormen, dit om een circulair gebouw uiteindelijk daadwerkelijk te kunnen realiseren.

Circulair bouwen

Circulair bouwen is in de praktijk een intensief samenspel tussen verschillende marktpartijen, die circulair bouwen in de genen hebben zitten, ontwerpende partijen en opdrachtgever. Het vereist doordachte keuzes in materiaalgebruik en voorzieningen voor energie- en waterverbruik. Tijdens de ontwerpfase vindt de afstemming met de verschillende geschikte marktpartijen al plaats, waardoor het ontwerp al volledig ‘circulair’ is uitgewerkt.
Juist daarin hebben wij veel ervaring en expertise. Door het bouwproject goed te faseren, intensief met alle partners te overleggen en op het juiste moment de juiste vragen te stellen ontzorgen wij Futura bij dit complexe bouwproject.

Dakterras

Het dakterras is een schoolvoorbeeld van een doordacht ontwerp. De gehele constructie wordt grotendeels opgebouwd met hergebruikte materialen. Het deel van de materialen dat nieuw wordt toegevoegd heeft een hergebruikgarantie. Tevens zorgt een geïsoleerd groendak voor een natuurlijke verwarming en koeling van het paviljoen. De zongeoriënteerde opstanden worden voorzien van zonnepanelen waarmee energie opgewekt wordt. Tegelijkertijd zorgt de vaste luifel aan het dak voor zonwering in de klaslokalen. Leerlingen zullen overigens niet alleen in de lokalen les krijgen, maar ook op het dakterras. De aan te leggen kweektuin zal gebruikt worden voor praktijklessen.

Het project is tot nader order stopgezet wegens een teruglopend leerlingenaantal.

In de media

Lees ook het artikel 'Futura College Woerden kiest voor circulair onderwijspaviljoen - schoolvoorbeeld van Het Nieuwe Circulair Bouwen'.

Henrie van den Berg

Wilt u meer informatie over dit project?

Neem dan contact op met Henrie van den Berg, telefoonnummer (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's