#

Schakenbosch Behandelcentrum Jeugdzorgplus LVG

Lees meer
Locatie
Leidschendam
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen

Kenmerkend

Ook het terrein is herontwikkeld ten behoeve van een intramuraal orthopedagogisch behandelcentrum

Opdrachtgevers
Stichting Ipse de Bruggen Zwammerdam, Stichting Jeugdformaat Rijswijk

Rol HEVO
Architectenselectie, contractmanagement, Risicodragend Projectmanagement, kostenmanagement, Programma van Eisen, risicomanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 17.350.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
8.460 m²

Oplevering/ingebruikname
December 2012

Architect
EGM architecten Dordrecht

Beslotenheid, veiligheid en molestbestendigheid zijn belangrijke randvoorwaarden om een omgeving te creëren die cliënten een aantal maanden een veilig thuis biedt.

Op de locatie Schakenbosch Noord in Leidschendam is in opdracht van Jeugdformaat en Ipse de Bruggen een behandelcentrum voor jongeren met een licht verstandelijke beperking en gedragsproblemen gerealiseerd.

Verdeeld over twaalf woongroepen en drie gebouwen, worden in het centrum ruim 100 jongeren gehuisvest. Daarnaast zijn in de gebouwen diverse ruimten voor behandeling, therapie en ondersteunende functies ondergebracht. De rode draad in de behandeling is hulp verlenen binnen een warm pedagogisch klimaat, waar groei, een veilige sfeer en perspectief centraal staan. Zo leren jongeren stap voor stap deel te nemen aan de maatschappij. Om deze ambitie te realiseren was de wens om het huidige zorgterrein opnieuw in te richten voor verschillende zorgfuncties en een woonfunctie.

exterieur_voorzijde_schakenbosch_noord.jpg
Fotografie: EGM Architecten | www.egm.nl

Risicodragend Projectmanagement

Wij hebben de opdrachtgever begeleid met Risicodragend Projectmanagement voor de gebouwen. Voor de totale infrastructuur waren wij ontwerpverantwoordelijk en verzorgden wij de uitvoerings­begeleiding.

Bij de bouw van het nieuwe behandelcentrum is veel zorg besteed aan de molestbestendigheid en de degelijkheid van alle installatie- en afwerkingsmaterialen en aan het realiseren van een huiselijke sfeer in de woongroepen. Vanwege het gesloten karakter van de woongroepen is in het ontwerp­stadium uitvoerig met de gebruikers en de brandweer overlegd over de opzet van de brandmeld- en ontruimingsinstallaties. Dit heeft geresulteerd in een installatieopzet waarbij op een gefaseerde wijze afhankelijk van het alarmeringsniveau ontruimd kan worden.

Duurzaamheid

Een duurzame energievoorziening en energie-efficiency zijn binnen dit project belangrijke aandachts­punten geweest. In warmte en koude wordt voorzien via een centraal warmte- en koudeopslag­systeem waarop decentrale warmtepompen per gebouw zijn aangesloten. Voor de energiebalans van de warmte- en koudeopslag is een energiedak toegepast, waarmee in de zomerperiode extra warmte gewonnen wordt. De vloerverwarming en –koeling zorgen voor een zeer efficiënte en comfortabele manier van verwarmen en koelen. Alle ruimten worden voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Daarnaast is ondanks het gesloten karakter van de woongroepen natuurlijke ventilatie mogelijk via speciaal voor dit doel ontwikkelde ventilatieroosters.

# # #

Fotografie: EGM Architecten | www.egm.nl

Francis Pelders HEVO.jpg

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug