#

Da Vinci College Dordrecht

Lees meer
Locatie
Dordrecht
Status
Gereed
Programma

Strategisch huisvestingsplan voortgezet onderwijs-school

Kenmerkend

Hybride leeromgeving verder uit te bouwen

Opdrachtgever
Da Vinci College Dordrecht

Rol HEVO
Opstellen beknopt strategisch huisvestingsplan (light versie) via bureaustudie, interviews en analyse vastgoedportefeuille

inzicht in de huidige situatie, maar ook in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de korte en middellange termijn.

Het Da Vinci College stelt in haar ambitie grensdoorbrekend onderwijs en een leven lang ontwikkelen centraal. De driehoek van ‘leren’, ‘werken/ondernemen’ en ‘innoveren’ vormt de basis onder het concept van het hybride onderwijs.

Voor de fysieke leeromgeving beschikt het Da Vinci College over een gevarieerde portefeuille aan onderwijslocaties. In deze gebouwen werkt het Da Vinci College samen met diverse stakeholders of ketenpartners om daadwerkelijk invulling te geven aan het hybride leren. In de komende beleidsperiode (2019-2022) maakt men zich sterk om op alle locaties de hybride leeromgeving verder uit te bouwen, evenals de samenwerking met de partners.

Het strategisch huisvestingsplan is een afgeleide van het Strategisch Beleidsplan 2019-2022. Het plan geeft inzicht in de vraag naar en het aanbod van huisvesting voor de hybride leeromgeving inclusief de ruimten voor ondersteunende diensten. Niet alleen inzicht in de huidige situatie is gewenst, maar ook in de ontwikkeling van vraag en aanbod op de korte en middellange termijn. De kwaliteit en de kwantiteit van de huisvesting dienen beter afgestemd te worden op de huidige en toekomstige behoefte om het ruimtegebruik te optimaliseren en de gebouwexploitatielasten te beheersen en waar mogelijk omlaag te brengen.

Over Da Vinci College

Het Da Vinci College is een regionaal opleidingencentrum voor middelbaar beroeps­onderwijs. Het Da Vinci College biedt diverse mbo-opleidingen aan in uiteenlopende branches en verzorgt bedrijfsopleidingen en trainingen voor volwassenen. Daarnaast biedt ze vavo en educatie- en inburgeringsopleidingen aan.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug