Menu

Strategisch vastgoedplan Envida Maastricht

Envida biedt diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg aan ouderen en chronisch zieken in Maastricht en het Heuvelland. Ze ondersteunt mensen in hun omgeving om hen zo lang mogelijk zelfredzaam te laten blijven.

Envida heeft afgelopen jaren gewerkt aan een strategische koers voor de organisatie (strategienotitie Envida Stroomopwaarts), waarbij de continuïteit goed geborgd blijft. Er zijn strategische keuzes gemaakt, mede in het licht van de sterk veranderende langdurige zorg en de continu veranderende omgeving. De ambities en doelstellingen worden momenteel geïmplementeerd.

Als sluitstuk van de strategische koers is door ons een strategisch vastgoedplan ontwikkeld dat balans brengt tussen de toekomstige huisvestingsbehoefte van Envida en de (financiële) mogelijkheden van haar vastgoedportefeuille. Het strategisch vastgoedplan omvat onder andere een kwantitatief en kwalitatief onderzoek om de marktbehoefte van het werkgebied van Envida in beeld te brengen. Tevens zijn binnen de vastgoedportefeuilles bouwkundige en financiële analyses uitgevoerd en ten slotte is de vastgoedstrategie onderbouwd met (financiële) scenario’s.

Het strategisch vastgoedplan is ingezet om succesvol een financieringsarrangement met een bank te verkrijgen. De scenario’s van enkele zorgcomplexen worden thans verder uitgewerkt tot bouwplannen.

Fotografie header: Architecten aan de Maas

Peter Woerdeman

Vragen?

Neem dan contact op met Peter Woerdeman, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's