Strategisch vastgoedplan Verpleeghuis Bergweide Heerlen

Locatie
Heerlen
Status
Gereed
Programma

Strategisch vastgoedplan zorgorganisatie

Kenmerkend

Nieuwe huisvestingsvisie resulteert in modern woonzorgcentrum met mensgerichte zorg

Opdrachtgever
Stichting Verpleeghuis Bergweide

Rol HEVO
Adviseur voor het opstellen van het strategisch vastgoedplan

Eigentijdse visie op de zorghuisvesting.
HEVO logo Bergweide.png

Stichting Verpleeghuis Bergweide onderscheidt zich als kleinschalige, zelfstandige zorgaanbieder tussen grote zorgaanbieders in Heerlen dankzij haar concept van kwalitatief goede zorg, waarbij een belevingsgerichte en menslievende werkwijze centraal staat en ‘gewoon wonen’ wordt benadrukt. Uitgangspunten hierbij zijn: versterken en behouden van de zelfredzaamheid van cliënten en deskundige ondersteuning bieden waar dat nodig is.

Vanuit de visie op zorg van Bergweide hebben wij samen met de zorgorganisatie een eigentijdse visie op de huisvesting opgesteld. Het aanbod van de dienstverlening moet overeenkomen met de vraag naar beschikbaarheid van zorg en moet passen binnen het functieprofiel van de zorgorganisatie. Dat vergt volgens Bergweide ook een goede samenhang van woon- en zorgvoorzieningen in de regio: zelfstandig wonen in geschikte woningen nabij een zorgcentrum voor ouderen met een indicatie voor VPT en verpleeghuizen bij afnemende capaciteit om thuis te blijven wonen, wanneer zelfstandig thuis wonen niet meer gaat. Wij ondersteunen Bergweide met het verwezenlijken van deze visie op huisvesting door de transformatie van het verpleeghuis tot een modern zorgcentrum en de vorming van woonzorgcentra met zelfstandige appartementen in de directe nabijheid van het verpleeghuis.

HEVO Bergweide nieuwbouw tekening.png
HEVO Bergweide renovatie tekening.png

Nieuwbouw

Renovatie

Ook interessant

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug