Menu

Transformatie met duurzaamheidsambities zonder risico's

Mgr. Bekkersschool Eindhoven

De locaties van de Mgr. Bekkersschool (MBS) in Eindhoven, een school voor speciaal (voortgezet) onderwijs, voldeden niet meer aan de huidige eisen voor onderwijs aan deze kwetsbare groep kinderen en verkeerden in matige staat van onderhoud. Omdat de gemeente Eindhoven sterk inzet op hergebruik en transformatie van bestaande gebouwen voor maatschappelijke doeleinden, werd een bestaand schoolgebouw grondig getransformeerd.

Opdrachtgever
Stichting Speciaal Onderwijs Eindhoven

Rol HEVO
Aanbestedingsprocedures, architectenselectie, haalbaarheidsstudie, Programma van Eisen, Risicodragend Projectmanagement

Stichtingskosten exclusief btw
€ 5.200.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
5.400 m²

Ingebruikname
Najaar 2016

Architect
De Architectenwerkgroep Tilburg

Duurzaamheidsambities

Waar een transformatie van een bestaand gebouw op zichzelf al duurzaam is, gaan de duurzaamheidsambities van MBS en de gemeente verder. Deze ambities zijn op allerlei manieren vertaald in het ontwerp en de realisatie. Zo werd om de isolatie van het pand te verbeteren het buitenblad verwijderd waarna een dikker pakket aan hoogwaardige isolatie werd aangebracht. De dakisolatie en afwerking zijn behouden (waardoor er minder sloopafval ontstond), maar er is wel een nieuw pakket op aangebracht. Gevolg hiervan is een toename van de isolatiewaarde van 3,5 naar 5,0. Om duurzamer om te kunnen gaan met onderhoud werden alle houten buitenkozijnen door aluminium versies vervangen. Ook installatietechnisch is er veel veranderd met de inzet van energiezuinige pompen, een hoog efficiënte warmtepomp en een zonneboiler. MBS heeft energielabel A+++.

Risicodragend Projectmanagement

Wij verzorgden de haalbaarheidsstudies en ramingen van de transformatie en waren in het vervolgtraject verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie. Wij hebben dit project risicodragend uitgevoerd en waren daarmee contractueel verantwoordelijk voor alle partijen die betrokken waren bij het ontwerp en de bouw. SSOE heeft hierdoor in het hele proces te maken gehad met slechts één contractpartij en aanspreekpunt.

Projectmanager Bart Manders en andere stakholders lichten in het artikel van Schooldomein de succesfactoren van dit bijzondere project toe.

Fotografie: Fotostudio Image & Motion

Het project Mgr. Bekkersschool Eindhoven is opgenomen in ons boek ’25 jaar onderwijshuisvesting door HEVO’. U kunt kosteloos een exemplaar aanvragen.

Ook interessant

In het Inspiratieboek 2015-2020 ‘Samen werken aan de school van morgen’ van Schooldomein is het volgende artikel opgenomen:

Potentie oud schoolgebouw zichtbaar waargemaakt
Transformatie MBS Eindhoven

Download artikel

Jean-Marc Vloemans

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Jean-Marc Vloemans, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's