Gemeentehuis Best

Locatie
Best
Status
Gereed
Programma

Huisvestingsonderzoek van gemeentehuis naar multifunctioneel gebouw

Kenmerkend

Vijf scenario’s uitgewerkt; voorwaarde gemeentelijk monument moet behouden blijven

Scenario ‘strippen en opnieuw opbouwen’ plus twee nieuwbouwscenario’s zijn verder uitgewerkt.

Het gemeentehuis van Best aan het Dorpsplein, waar tweehonderd ambtenaren en politici werken, voldoet niet meer aan de huidige eisen. Dus er moet iets gebeuren.

Maar daar komt iets bij. Er leeft een brede wens om de maatschappelijke organisaties die nu in gebouw Bestwijzer zijn gehuisvest én de gemeentelijke diensten op het gebied van welzijn en zorg onder één dak te brengen. Hiermee wordt één fysieke toegang geboden, waarmee voorkomen wordt dat inwoners die hulp nodig hebben op de verkeerde locatie staan. Iets wat nu regelmatig voorkomt.

Die ene toegang zou het gemeentehuis moeten worden, was de conclusie na uitvoerige gesprekken met de betrokken organisaties en het bewonerspanel. Maar het gemeentehuis wordt nu al als krap ervaren. Dus ruimte om in het gemeentehuis nog extra organisaties onderdak te bieden, is er niet. Kortom, een slimme herinrichting of nieuwbouw is nodig.

‘Huis van Best’

Zo groeide het idee van een gebouw dat geen gemeentehuis meer genoemd kan worden, maar het ‘Huis van Best’, een multifunctioneel gebouw met ruimte voor de ambtelijke organisatie, het lokale bestuur en maatschappelijke partners.

Het oudste gedeelte van het gemeentehuis stamt uit 1963. Dat moet blijven staan, want het is een gemeentelijk monument. Het kantoorgedeelte uit begin jaren 80 mag wel gesloopt worden. Eventueel benodigde uitbreiding kan op een deel van het parkeerterrein aan de achterzijde en in de binnentuin. Indien de keuze zou vallen op volledige nieuwbouw, dan dient deze plaats te vinden aan het Dorpsplein. 

Vijf scenario's

Wij hebben voor de gemeente een vijftal scenario's uitgewerkt en doorgerekend waar de leden van de gemeenteraad in het najaar van 2020 een keuze uit hebben gemaakt. Optie 'nul’ is alles laten zoals het is en slechts de noodzakelijke wettelijk vereiste verduurzamingsmaatregelen doorvoeren. De tweede optie is het bestaande gebouw uitbreiden en uitgebreid verduurzamen. De derde optie is alles volledig strippen en opnieuw opbouwen. De vierde optie is tweeledig: slopen en nieuwbouw op de huidige locatie, of ergens anders.

De raad heeft opdracht gegeven om het scenario ‘strippen en opnieuw opbouwen’ plus de twee nieuwbouwscenario’s verder uit te werken en door te rekenen. Hier zijn we na het raadsbesluit mee van start gegaan.

Meer weten over deze opdracht?

Neem dan contact op met:

Bel me terug