Menu

Financiële haalbaarheid

Zijn uw huisvestingsplannen haalbaar?

Goede controle over de financiële kant van een project is een basisvoorwaarde voor een efficiënte aanpak. Het zorgt ervoor dat er adequaat gestuurd kan worden. U wilt toch niet dat er faalkosten ontstaan? Of dat u ineens wordt verrast door onverwachte exploitatiekosten?

Wij zijn goed in kostenmanagement, durven wij in bescheidenheid te zeggen. Al meerdere malen in de afgelopen jaren hebben we laten zien dat wij hiervoor een scherp oog hebben.

Vanaf het allereerste begin ramen wij de kosten van het hele project en houden dat gedurende de looptijd continu in de gaten.

Door onze ervaring weten we welke kosten we mee moeten nemen in de berekeningen; ook de kosten van aspecten die níet op de tekening staan.

We kunnen goed calculeren.

Onder financiële haalbaarheid vallen bijvoorbeeld het advies over hoe een financieringsaanvraag te onderbouwen zodat deze serieus wordt genomen. Denk ook aan een een onderzoek naar de juiste financieringsconstructie voor uw project.

Onze experts kijken bij een haalbaarheidsstudie naar de gehele levensduur van uw huisvesting, net als bij een businesscase dat een totaalbeeld geeft.

Risicomanagement levert vaak verrassende besparingen op, ook omdat we daarbij kansen in kaart brengen.

En Abacus is onze - zelf ontwikkelde - tool om de haalbaarheid en exploitatielasten van vastgoedplannen door te rekenen.

Wij zijn actief in de markten onderwijs, sportgemeenten, zorg, multifunctionele accommodaties en kantoren en bedrijfshuisvesting. Klik hier voor onze volledige dienstverlening.

Willem Adriaanssen

Wilt u nu al gelijk iets weten?

Schroom niet te bellen met Willem Adriaanssen, telefoon (073) 6409 409