Menu

Herbestemming

Voor een duurzame toekomst van bestaand vastgoed

Kansrijk of verloren?

Niet alleen vanwege het financiële plaatje, maar ook vanuit het oogpunt van duurzaamheid en ruimte biedt herbestemming en transformatie van leegstaand vastgoed veel kansen voor het onderbrengen van woningen, bedrijvigheid, zorg-, educatieve en culturele functies. Wij bieden eigenaren en gebruikers van vastgoed een QuickScan aan waarmee onderzocht wordt of door middel van transformatie weer kansrijk kan worden gemaakt of dat het als verloren moeten worden beschouwd.

In onze scan worden de locatie en het gebied geanalyseerd, het gebouw getoetst op bouwkundige staat en de technische haalbaarheid en functionele mogelijkheden bekeken. Vervolgens worden de diverse (her)ontwikkelingsopties inclusief de investeringskosten en financiële risico's in kaart gebracht. We kunnen al snel inschatten of de sloopkogel geadviseerd wordt of niet. Onze QuickScan wordt binnen één dag uitgevoerd, zodat de kosten niet onnodig oplopen.

Indien het gebouw kansrijk blijkt, kan ervoor gekozen worden om het pand een nieuwe functie te geven. Een mooi voorbeeld van een dergelijke functieverandering is de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. Hier is een bestaand gebouw van kantoorpand omgebouwd tot onderwijslocatie. Het gebouw bood voorheen plaats aan 350 kantoormedewerkers, nu aan circa 2.000 studenten en medewerkers.

Wat is de waarde van uw vastgoed?

De waarde van vastgoed wordt niet alleen bepaald door cijfers (boekwaarde, marktwaarde of leegwaarde). Gebouwen hebben vaak ook een historische of emotionele waarde en bepalen daarmee de herkenbaarheid of het aanzicht van een buurt, wijk of dorp. Wij zijnvan mening dat juist deze waarde essentieel is voor de haalbaarheid van herbestemming. Want een pand is meer dan een stapel stenen. Het is de verbinding tussen mensen. Een plaats waar herinneringen liggen. Daarom vinden wij dat kerken, scholen, gemeentehuizen of gebouwen, die typerend zijn voor een stad of dorp, behouden moeten blijven voor de maatschappij.

Waarom transformeren of herbestemmen?

Er zijn verschillende redenen om herbestemmen van vastgoed te overwegen, zoals:

  • Uw vastgoed bevindt zich aan het eind van zijn economische levensduur.
  • U wilt een hoger rendement uit uw vastgoed halen.
  • U wilt uw activiteiten verplaatsen naar een andere locatie.

In al dit soort situaties zijn wij uw aangewezen partner.

We brengen voor u diverse (her)ontwikkelingsopties in kaart, inclusief de investeringskosten en (financiële) risico's. Zodra u een (her)ontwikkelingsbestemming heeft gekozen, ondersteunen we u graag bij de realisatie daarvan.

Download brochure | Transformatiescan schoolgebouwen

Download brochure | Transformatiescan zorgvastgoed

Download brochure | Herbestemmingsscan

Mireille Uhlenbusch

Meer weten over transformeren of herbestemmen?

Neem contact op met Mireille Uhlenbusch, telefoon (073) 6 409 474