Nieuwbouw kwaliteitsstandaard voor scholen

Onderzoek naar de optimale balans tussen energiezuinigheid, gezondheid, duurzaamheid en kosten van een nieuw te bouwen school heeft geresulteerd in een duidelijke en objectieve kwaliteitsstandaard voor scholen: de HEVO-kwaliteits­standaard.

Duurzaam onderwijs

De HEVO-kwaliteitsstandaard is gebaseerd op de landelijk erkende instrumenten Frisse Scholen* en GPR Gebouw**. In de standaard zijn energiezuinigheid, milieubewustheid, gezondheid en functionaliteit breed geïntegreerd. Daarmee is het een zinvol instrument voor overheden/gemeenten en besturen om - bij voorkeur gezamenlijk - het Programma van Eisen voor een nieuw te bouwen school vast te stellen.

Per Frisse Scholen-thema wordt een afweging gemaakt welk ambitieniveau optimaal is. Hiermee vormt het meteen het vertrekpunt voor het Programma van Eisen en/of de prestatieafspraken. De HEVO-kwaliteitsstandaard maakt ook inzichtelijk welk GPR Gebouw-niveau haalbaar is waarmee duurzaamheid meetbaar wordt.

Toekomstmuziek?

HEVO schetst daarbij haar ideaalbeeld van het schoolgebouw van de toekomst: ‘Een schoolgebouw dat energieneutraal is en misschien zelfs de omliggende wijk van energie kan voorzien. Op het noorden volop daglicht en uitzicht op de educatieve schooltuin en aan de zuidzijde bomen, luifels en een gebouwoverstek die zorgen voor natuurlijke, verkoelende schaduw op de gevel. Per lokaal zijn de ramen te openen, is de temperatuur regelbaar en is zonwering aanwezig. Daarnaast wordt per ruimte het CO2-gehalte automatisch gereguleerd en wordt droge lucht voorkomen.’ Toekomstmuziek? Nee hoor, de technieken zijn er al.

Geld of kwaliteit?

Geld of kwaliteit, dat is de vraag. Althans, zo wordt het in het onderwijs vaak gevoeld. Een goed geklimatiseerd gebouw zorgt voor goed lesgeven én volgen. Energieneutraal bouwen drukt de energiekosten en is daarmee klaar voor de energietransitie. Een duurzaam schoolgebouw heeft een hoge restwaarde. Met een beperkte meerinvestering zijn schoolgebouwen dus echt klaar voor de toekomst. De investering loont dus op meerdere vlakken. De kosteloze HEVO-kwaliteitsstandaard geeft inzicht in duurzame keuzes en helpt om heel (kosten)bewust een Frisse School te bouwen. Dit advies hebben we tevens opgenomen in onze HEVO nieuwbouwkostenconfiguratoren PO, VO en (V)SO. 

* Frisse Scholen is een initiatief van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een Frisse School is een schoolgebouw (basis- of voortgezet onderwijs) met een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu als het gaat om luchtkwaliteit, temperatuur, comfort, licht en geluid.

** GPR Gebouw is een digitaal instrument om de duurzaamheid van een woongebouw, een kantoorgebouw of een scholen in kaart te brengen.

Ook interessant

Meer weten over de nieuwbouw kwaliteits­standaard scholen?

Neem dan contact op met:

Bel me terug