Menu

Nieuwbouw speciaal onderwijs

College de OpMaat Hilversum

Christelijk Voortgezet Onderwijs ’t Gooi in Hilversum wilde vervangende nieuwbouw voor College de OpMaat. Tevens was een sportzaal voorzien, die ook gebruikt kon worden door een nabijgelegen basisschool. Bovendien moest in de nieuwbouw een ‘reboundvoorziening’ worden opgenomen voor leerlingen die als gevolg van gedragsproblemen tijdelijk niet te handhaven zijn in de eigen klas of op de eigen school.

Opdrachtgever
Christelijk Voortgezet Onderwijs ’t Gooi, Hilversum

Stichtingskosten inclusief btw
€ 7.393.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.804 m²

Oplevering/ingebruikname
Oktober 2012

Architect
Inbo BV Rijswijk

Vraaggericht

Wij kregen de opdracht om een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Vanaf het PvE heeft HEVO het projectmanagement verzorgd. De nieuwbouwlocatie werd het Lemetterrein aan de Larenseweg in Hilversum. Op deze plek zijn nu zowel de onderbouw als de bovenbouw van College de OpMaat gevestigd en kan de visie van vraaggericht onderwijs optimaal worden gefaciliteerd.

Mark Peters

Meer weten over dit project?

Neem contact op met Mark Peters, telefoon (073) 6 409 409

Lees alles over

Gerelateerde thema's