#

College de OpMaat
Hilversum

Lees meer
Locatie
Hilversum
Status
Gereed
Programma

Nieuwbouw school speciaal onderwijs met sportzaal

Kenmerkend

Visie op vraaggericht onderwijs is optimaal gefaciliteerd

Opdrachtgever
Christelijk Voortgezet Onderwijs ’t Gooi, Hilversum

Stichtingskosten inclusief btw
€ 7.393.000,--

Brutovloeroppervlak (bvo)
3.804 m²

Oplevering/ingebruikname
Oktober 2012

Architect
Inbo BV Rijswijk

Door de organisatie rond een centrale aula en atrium is overal in de school formeel en informeel toezicht mogelijk.

Christelijk Voortgezet Onderwijs ’t Gooi in Hilversum wilde vervangende nieuwbouw voor College de OpMaat. Tevens was een sportzaal voorzien, die ook gebruikt kon worden door een nabijgelegen basisschool. Bovendien moest in de nieuwbouw een ‘reboundvoorziening’ worden opgenomen voor leerlingen die als gevolg van gedragsproblemen tijdelijk niet te handhaven zijn in de eigen klas of op de eigen school.

kooklokaal_college_de_opmaat.jpg

Vraaggericht

Wij kregen de opdracht om een ruimtelijk en functioneel Programma van Eisen (PvE) op te stellen. Vanaf het PvE heeft HEVO het projectmanagement verzorgd. De nieuwbouwlocatie werd het Lemetterrein aan de Larenseweg in Hilversum. Op deze plek zijn nu zowel de onderbouw als de bovenbouw van College de OpMaat gevestigd en kan de visie van vraaggericht onderwijs optimaal worden gefaciliteerd.

Meer weten over dit project?

Neem dan contact op met:

Bel me terug